Tvořivost v práci učitele odborných předmětů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Tvořivost v práci učitele odborných předmětů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Ondra, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:08:53Z
dc.date.available 2010-07-13T12:08:53Z
dc.date.issued 2006-06-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/417
dc.description.abstract Cílem této práce je inovovat stávající výukové metody práce učitelů odborných předmětů na SPŠ Uherský Brod. Teoretická část práce vysvětluje různé aspekty tvořivosti, tvořivé školy a hospitací. V praktické části se vyhodnocuje stávající stav úrovně práce učitele odborných předmětů pomocí hospitací. Po vyhodnocení těchto hospitací jsou navrhovány nové metody práce učitele odborných předmětů. V závěru jsou tyto navrhované nové metody opět vyhodnoceny. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 4102471 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tvořivost cs
dc.subject hospitace cs
dc.subject učitel odborných předmětů cs
dc.subject výukové metody cs
dc.subject vysvětlování cs
dc.subject diskuse cs
dc.subject video cs
dc.subject interaktivní tabule cs
dc.subject procvičování cs
dc.subject Creativity en
dc.subject teacher's visit en
dc.subject teacher of vocational studies and practice en
dc.subject simply teacher en
dc.subject teaching methods en
dc.subject explanation en
dc.subject disenssion en
dc.subject video en
dc.subject interactive board en
dc.subject practice en
dc.title Tvořivost v práci učitele odborných předmětů cs
dc.title.alternative Creativity of the teachers of vocational studies and practice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kavanová, Alica
dc.date.accepted 2006-06-29
dc.description.abstract-translated The aim of my work is innovating contemporary teaching methods of the teachers of vocational studies and practice at the Secondary Industrial School in Uh.Brod.In the theoretical part I explain different aspects of the creativity, creative school and teacher's visits. In the practical part I evaluate contemporary level of the teacher's work by means of teacher's visits.After the evaluation of these teacher's visits I suggest new methods of the teacher's work. And in the conclusion there is another evaluation of the suggested methods. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4307
dc.date.assigned 2006-03-10
utb.result.grade A
local.subject výuka a studium cs
local.subject technika cs
local.subject učitelé cs
local.subject kreativita cs
local.subject study and teaching en
local.subject technology en
local.subject teachers en
local.subject creative ability en


Files in this item

Files Size Format View
ondra_2006_bp.pdf 3.912Mb PDF View/Open
ondra_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
ondra_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account