Dilemata ve vztahu ke střídavé péči pohledem veřejnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dilemata ve vztahu ke střídavé péči pohledem veřejnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Rozehnalová, Eva
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:46Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:46Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41800
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje jedné z možných forem porozvodové péče o děti, a to střídavé péči. Teoretická část charakterizuje rodinu a manželství, zabývá se rozvodem a formami porozvodové péče o děti. Popisuje projevy dětí reagujících na rozvod rodičů a střídavou péči. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum realizovaný formou dotazníkového šetření, zpracovaná získaná data a analýza výsledků.
dc.format 96 s.(171 053 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject manželství cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject děti a rozvod cs
dc.subject formy porozvodové péče o děti cs
dc.subject střídavá péče cs
dc.subject Family en
dc.subject family functions en
dc.subject marriage en
dc.subject divorce en
dc.subject children and divorce en
dc.subject forms of post-divorce child care en
dc.subject alternate care en
dc.title Dilemata ve vztahu ke střídavé péči pohledem veřejnosti
dc.title.alternative Dilemmas in Attitude to Residential Custody from the Point of View of Public
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skarupská, Helena
dc.date.accepted 2018-05-28
dc.description.abstract-translated The thesis is dedicated to one of the possible forms of post-divorce care for children, name-ly alternate care. The theoretical part characterizes the family and marriage, deals with di-vorce and post-divorce forms of child care. It describes the symptoms of children respond-ing to parents' divorce and alternate care. The practical part consists of quantitative research realized through a questionnaire survey, processed data and analysis of results.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 49383
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
rozehnalová_2018_dp.zip 2.445Mb Unknown View/Open None
rozehnalová_2018_op.docx 15.82Kb Unknown View/Open None
rozehnalová_2018_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account