An Analysis of Customer Satisfaction in the Company Vinařství V & M Zborovský, v.o.s

DSpace Repository

Language: English čeština 

An Analysis of Customer Satisfaction in the Company Vinařství V & M Zborovský, v.o.s

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikeska, Martin
dc.contributor.author Drienková, Zuzana
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:46Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:46Z
dc.date.issued 2017-11-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41801
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou aktuální spokojenosti zákazníků v kamenné prodejně společnosti Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. Práce je rozdělena do dvou částí. První část, která je teoretická, je zaměřená na zákazníka a jeho důležitost pro společnost. Dále se zde také zabývám zákaznickou spokojeností, jejím sledováním, marketingovým mixem a marketingovým výzkumem. V praktické části se zaměřuji na charakteristiku společnosti, metodiku výzkumu a samotnou analýzu aktuální spokojenosti zákazníků. V závěru bakalářské práce jsou popsány doporučení a návrhy, které by měly pomoct ke zvýšení zákaznické spokojenosti.
dc.format 99 s. (104 542)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zákazník cs
dc.subject zákaznická spokojenost cs
dc.subject kamenná prodejna cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject customer en
dc.subject customer satisfaction en
dc.subject brick-and-mortar shop en
dc.subject marketing research en
dc.subject questionnaire en
dc.title An Analysis of Customer Satisfaction in the Company Vinařství V & M Zborovský, v.o.s
dc.title.alternative An Analysis of Customer Satisfaction in the Company Vinařství V & M Zborovský, v.o.s
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with an analysis of current customer satisfaction in the brick-and-mortar shop of the company Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. This thesis is divided into two parts. The first part of the thesis, which is theoretical, describes a customer and the importance of a customer for a company. Moreover, the theoretical part also deals with topics such as customer satisfaction, monitoring of customer satisfaction, marketing mix, and marketing research. The practical part focuses on the description of the company, the research methodology, a questionnaire and the analysis of current customer satisfaction in the brick-and-mortar shop of the company. In the end of the thesis were proposed recommendations and suggestions which should help increase customer satisfaction.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 49384
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-03
local.subject vinařství cs
local.subject spokojenost zákazníků cs
local.subject winery en
local.subject wine making en
local.subject customers satisfaction en


Files in this item

Files Size Format View Description
drienková_2018_dp.pdf 4.010Mb PDF View/Open None
drienková_2018_op.doc 85.5Kb Unknown View/Open None
drienková_2018_vp.doc 50.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account