Kvalifikace pracovníků v přímé obslužní péči

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalifikace pracovníků v přímé obslužní péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Sehnalová, Milena
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:47Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:47Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41816
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je kvalifikace pracovníků v sociálních službách ve vybraných zařízeních. Hlavním cílem práce je zjistit jakým stupněm vzdělání disponují a jak ovlivňuje vzdělání pracovníků v sociálních službách schopnost s klientem individuálně plánovat. Práce je dělena na teoretickou a empirickou část. První část se věnuje teoretickým poznatkům týkajících se legislativy v sociální oblasti, profesi pracovníka v sociálních službách, problémovému chování seniorů a individuálnímu plánování. Obsahem empirické části jsou výsledky výzkumného šetření, tedy zjištění, jakou formou vzdělání disponují pracovníci v sociálních službách. Pro zjištění daných skutečností je volena metoda kvantitativního výzkumu s využitím techniky dotazníku vyplněných pracovníky v sociálních službách z vybraných zařízení.
dc.format 97 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální služby cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject kvalifikační kurz cs
dc.subject pracovník v sociálních službách cs
dc.subject individuální plánování cs
dc.subject problémové chování cs
dc.subject social services en
dc.subject education en
dc.subject the course en
dc.subject worker in the social services en
dc.subject individual planning en
dc.subject problem behavior en
dc.title Kvalifikace pracovníků v přímé obslužní péči
dc.title.alternative Worker Qualifications in Direct Care
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skarupská, Helena
dc.date.accepted 2018-05-28
dc.description.abstract-translated The topic of the thesis is the qualification of workers in social services in selected facilities. The main objective of this work is to determine what degree of education they have and how it affects education workers in social services the ability to with the client individually to plan. The work is divided into theoretical and empirical part. The first part is devoted to theoretical knowledge concerning legislation in the social field, the profession of the worker in the social services, problem-oriented behavior of seniors and individual planning. The content of the empirical section there are results of the research investigation, therefore, the findings of which form of education they have workers in social services.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 49400
dc.date.submitted 2018-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
sehnalová_2018_dp.pdf 1.908Mb PDF View/Open None
sehnalová_2018_op.docx 15.97Kb Unknown View/Open None
sehnalová_2018_vp.docx 20.84Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account