The Socioeconomic Motives for the Holocaust in Kroměříž, Moravia

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The Socioeconomic Motives for the Holocaust in Kroměříž, Moravia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Solnická, Karolína
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:49Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:49Z
dc.date.issued 2017-11-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41854
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na židovskou obec v Kroměříži a socioekonomické motivy, jež vedly jak ke zničení této části města, tak i k hrůzným osudům místních židů během druhé světové války. První polovina práce popisuje vývoj židovské obce v Kroměříži a změny poměrů židovského obyvatelstva ve společnosti od 14. století do počátku 20. století. Druhá část zkoumá průběh holocaustu s cílem určit, jaké sociální a ekonomické motivy k této události vedly. Práce dokazuje, že drtivá většina židovské populace v Kroměříži byla během nacistického režimu zbavena všeho, co měla, nakonec i svých holých životů. A přestože byl vztah mezi Židy a ostatním obyvatelstvem města přátelský, Holokaust v rukou Němců byl nezastavitelný. Na závěr tato práce poskytuje informace o židovské obci v Kroměříži po válce a také o současné židovské aktivitě ve městě.
dc.format 44 s
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Židé cs
dc.subject Češi cs
dc.subject Němci cs
dc.subject Kroměříž cs
dc.subject Morava cs
dc.subject antisemitismus cs
dc.subject nacisté cs
dc.subject druhá světová válka cs
dc.subject holokaust cs
dc.subject restituce cs
dc.subject Jews en
dc.subject Czechs en
dc.subject Germans en
dc.subject Kroměříž en
dc.subject Moravia en
dc.subject Anti-Semitism en
dc.subject Nazi en
dc.subject Second World War en
dc.subject World War II en
dc.subject Holocaust en
dc.subject Restitution en
dc.title The Socioeconomic Motives for the Holocaust in Kroměříž, Moravia
dc.title.alternative The Socioeconomic Motives for the Holocaust in Kroměříž, Moravia
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Trušník, Roman
dc.date.accepted 2018-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses on the Jewish community in Kroměříž, Moravia and the socioeconomic motives leading both to the destruction of this community and its residents during World War II. The first half of this thesis describes the development of the Jewish community in Kroměříž and the changes in the Jewish society from the fourteenth century to the beginning of the twentieth century. The second part examines the course of the Holocaust to determine what social and economic motives led to this event. It argues that during the Nazi regime, the vast majority of the Jewish population of Kroměříž were deprived of everything they had, and eventually of their lives. And even though the relationship between Jews and non-Jews in the city was friendly, the Holocaust at the hands of the Germans was unstoppable. Finally, the thesis provides information about the post-war Jewish community in Kroměříž and also about the current Jewish activities in the city.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 49456
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2018-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
solnická_2018_dp.pdf 3.247Mb PDF View/Open None
solnická_2018_op.doc 48.5Kb Unknown View/Open None
solnická_2018_vp.doc 48Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account