Příčiny školní neúspěšnosti a její vliv na sebevědomí žáka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příčiny školní neúspěšnosti a její vliv na sebevědomí žáka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kohoutek, Rudolf cs
dc.contributor.author Nedbalová, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:41:21Z
dc.date.available 2010-07-15T16:41:21Z
dc.date.issued 2007-04-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4192
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na možné příčiny školní neúspěšnosti žáka a vliv neúspěšnosti na jeho sebevědomí. Teoretická část popisuje faktory, které mohou být příčinou školní neúspěšnosti. Jde o sociálně psychologické, biologicko psychologické a intrapsychické faktory školní neúspěšnosti. Jednou z proměnných může být také inteligence ovlivňující školní výkon. V analytické části jsme se snažili zjistit možné příčiny neúspěšnosti žáků formou dotazníkové metody a řízeného rozhovoru s pedagogy na ZŠ. V závěru jsou zhodnocena fakta vyplývající zřízeného rozhovoru a dotazníku. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 354261 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject školní neúspěch cs
dc.subject sociálně pedagogické faktory cs
dc.subject biologicko psychologické faktory cs
dc.subject intrapsychické faktory cs
dc.subject sebevědomí cs
dc.subject failure at school en
dc.subject socio-pedagogic factors en
dc.subject bio-psychological factors en
dc.subject intra-psychic factors en
dc.subject self-confidence en
dc.title Příčiny školní neúspěšnosti a její vliv na sebevědomí žáka cs
dc.title.alternative Causes of failure at school and its effect on pupils' self-confidence en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Man, Vlastislav cs
dc.date.accepted 2007-06-19 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor's work focuses possible causes of pupil's unsuccessfulness at schol and its influence on thein self-confidence. The theoretical part describes factors which can cause the pupils' unsuccesfulness at schoul: the socio-psychological, bio-psychological and intra-psychical factors. The intelligence car also influence the performance at schoul. In the analytical part we tried to find out possible causes of pupils' unsuccessfulness by means of questionnaries and guided conversation with elementary school teachers. In conclusion of this work you can find the data evaluation resulting from the guided conversation and questionnaries. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006208
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nedbalová_2007_bp.pdf 345.9Kb PDF View/Open
nedbalová_2007_vp.png 29.69Kb PNG image Thumbnail
nedbalová_2007_op.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account