Nezaměstnanost jako sociálně - etický problém a jeho vliv na rodinu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nezaměstnanost jako sociálně - etický problém a jeho vliv na rodinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Boušek, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:42:58Z
dc.date.available 2010-07-15T16:42:58Z
dc.date.issued 2007-04-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4199
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v České republice a ukazuje důležitost a potřebnost věnovat se této situaci a řešit ji. Charakterizuje nezaměstnanost jako takou, druhy a měření nezaměstnanosti. Pojednává též o různých skupinách nezaměstnaných a také o vlivech a příčinách nezaměstnanosti. Zvláštní význam je kladen na vliv nezaměstnanosti na rodinu. Práce se dále zabývá politikou zaměstnanosti a tím, jak řešit nezaměstnanost. Je zde možné dozvědět se o současné situaci v nezaměstnanosti a její statistiky. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 678935 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject rekvalifikace cs
dc.subject politika zaměstnanosti cs
dc.subject strategie nezaměstnaných cs
dc.subject vliv nezaměstnanosti na rodinu cs
dc.subject práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání cs
dc.subject práce cs
dc.subject sociální podpora cs
dc.subject rizikové skupiny cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject employment market en
dc.subject requalification en
dc.subject policy of employment en
dc.subject strategy of unemployed en
dc.subject influence of unemployment of family en
dc.subject privileje and obligation for competitor within employment en
dc.subject job en
dc.subject social support en
dc.subject risk groups en
dc.title Nezaměstnanost jako sociálně - etický problém a jeho vliv na rodinu cs
dc.title.alternative Unemployment as a social and ethical problem: its effect on the family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jilčík, Tomáš
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated The work is describes problems of unemployment in Czech republic and one illustrate importance and necessity of follows and solves this situation. It characterizes unemployment, kind of its and admeasurements of unemployment. It speaks about some groups of unemployed and also about influence and causes of unemployment. Special point puts the accent on influence of unemployment of family. Next, the work is engageds in policy of employment and how solves it. There is possible discover informations about present situation of unemployment and its statistics. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006251
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
boušek_2007_bp.pdfBlocked 663.0Kb PDF View/Open
boušek_2007_vp.doc 49.19Kb Microsoft Word View/Open
boušek_2007_op.doc 47.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account