Prožívání smysluplnosti života u uživatelů nízkoprahových služeb

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prožívání smysluplnosti života u uživatelů nízkoprahových služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pernička, Michal
dc.contributor.author Bubeníková, Kateřina
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:56Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:56Z
dc.date.issued 2018-01-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42033
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje problematiku prožívání smysluplnosti života. Cílem výzkumu je zmapovat a porozumět jak přemýšlí o smyslu života uživatele nízkoprahových služeb. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, zabývající se pojmy z oblasti psychologie osobnosti, smyslem života a tématem drogové závislosti, včetně výčtu drog, popisu závislosti a před-stavení zařízení zaměřující se na práci s uživateli návykových látek. V praktické části bakalářské práci byl aplikován kvalitativní výzkum s využitím interpretativní fenomenologické analýzy.
dc.format 69 s. (125 060 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Smysl života cs
dc.subject smysluplnost cs
dc.subject frustrace cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject drogy cs
dc.subject uživatel návykových látek cs
dc.subject The meaning of life en
dc.subject meaningfulness en
dc.subject frustration en
dc.subject drug addiction en
dc.subject drugs en
dc.subject drug user en
dc.title Prožívání smysluplnosti života u uživatelů nízkoprahových služeb
dc.title.alternative Experiencing Meaningfulness of Life by Clients of Low-Threshold Services
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Iva
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis describes the issue of experiencing the meaningfulness of life. The aim of the research is to map and understand how the clients of low-threshold services think about the meaning of the life. The theoretical part is divided into three chapters, dealing with the concepts of psychology of personality, the meaning of life and the topic of drug addiction, including drug listing, description of addiction and the introduction of devices aimed at working with addictive drug users. In the practical part of the bachelor thesis, qualitative research was applied using interpretative phenomenological analysis.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 49692
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-27
local.subject nízkoprahová centra cs
local.subject low-threshold centers en


Files in this item

Files Size Format View Description
bubeníková_2018_dp.pdf 2.701Mb PDF View/Open None
bubeníková_2018_op.doc 51Kb Unknown View/Open None
bubeníková_2018_vp.pdf 164.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account