Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Vsetín jako možná varianta slaďování mateřské a profesní role

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Vsetín jako možná varianta slaďování mateřské a profesní role

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tichá, Zuzana
dc.contributor.author Lazárková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:45:30Z
dc.date.available 2010-07-15T16:45:30Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4208
dc.description.abstract Moje bakalářská práce se zabývá Rodinným a mateřským centrem Sluníčko Vsetín, jako možnou variantou slaďování profesního a mateřského života. Teoretická část se skládá z problematiky postavení žen ve společnosti a na trhu práce, věnuje se různým možnostem slaďování profesní a mateřské role, fenoménu mateřských center a důkladně rozebírá kon-krétní mateřské centrum Sluníčko. Praktická část je zaměřena na výzkum předpokladu, že Rodinné a mateřské centrum je sku-tečně možnou variantou pro slaďování profesní a mateřské role. Výzkum se skládá ze dvou částí - dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru s psycholožkou spolupracující s centrem. cs
dc.format 70 s., 2 s. cs
dc.format.extent 730465 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mateřská role cs
dc.subject profesní role cs
dc.subject mateřské centrum cs
dc.subject slaďování cs
dc.subject rovné příležitosti mužů a žen cs
dc.subject maternal role en
dc.subject profession role en
dc.subject mother centre en
dc.subject coordination en
dc.subject equal opportunities of male and female en
dc.title Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Vsetín jako možná varianta slaďování mateřské a profesní role cs
dc.title.alternative Family and mother centre Sluníčko Vsetín as a possible variation of coordination of profession and maternal life. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ernest, Barbara
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with Family and mother centre Sluníčko Vsetín as a possible vari-ation of coordination of profession and maternal life. Theoretical part consists of problems of female status in society and labour market, it follows various possibilities of profession and maternal role coordination, phenomenon of maternal centres and it analyses concrete mother centre Sluníčko substantially. Practical part focuses on the research of presumption that Family and mother centre Slu-níčko is really the possible variation for profession and maternal role coordination. Investi-gation is composed of two parts - questionnaire examination and structured interview with psychologist cooperating with the centre. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6851
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject mateřská centra cs
local.subject Vsetín (Česko) cs
local.subject family centers en
local.subject Vsetín (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
lazárková_2007_bp.pdf 713.3Kb PDF View/Open
lazárková_2007_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
lazárková_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account