Možnosti využití prostředků z Evropského sociálního fondu na řešení otázek dlouhodobé nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti využití prostředků z Evropského sociálního fondu na řešení otázek dlouhodobé nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Rohlová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:46:07Z
dc.date.available 2010-07-15T16:46:07Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4210
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na přiblížení problematiky čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu na programovací období 2004 - 2006, na řešení otázek nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Teoretická část popisuje Strukturální fondy Evropské unie, přes-něji Evropský sociální fond a Priority a Opatření Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V závěru je představeno programovací období 2007 2013. Praktická část analyzuje situaci v Moravskoslezském kraji z hlediska zaměstnanosti a ne-zaměstnanosti v první části. Druhá část popisuje praktické aplikace Evropského sociálního fondu v Moravskoslezském kraji představením dvou národních projektů "Najdi si práci'q a "Příprava na práci'q s porovnáním s nástroji Aktivní politiky zaměstnanosti. cs
dc.format 93 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 1616987 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject Operační program Rozvoj lidských zdrojů cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject neza-městnanost cs
dc.subject grantový projekt cs
dc.subject národní projekt cs
dc.subject European Social Fund en
dc.subject Operational Programme Human Resources Development en
dc.subject employment en
dc.subject unemployment en
dc.subject Grant project en
dc.subject National project en
dc.title Možnosti využití prostředků z Evropského sociálního fondu na řešení otázek dlouhodobé nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. cs
dc.title.alternative Possibilities of utilization of financial resources from European Social Fund for solving of long-term unemployment in the Moravian - Silesian region. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated The Bachelor's is focused on explanation of the European Social Fund usage during the period 2004 - 2006 and on solution of issues concerning problems of long unemployment in Moravian - Silesian region. The theoretical part describes Structural Funds of European Union, more exactly European Social Fund and Priority and Arrangements of Operational Programme Human Resources Development. At the end of the part it is talked about a new programming period 2007 - 2013. The practical part in its first part analyses the specific situation in Moravian - Silesian re-gion from the point of the employment and unemployment. The sekond part shows practi-cal usage of European Social Fund in Moravian - Silesian region by intoducing two natio-nal projects "Najdi si práci'q and "Příprava na práci'q in comparison with tools of Active politics of employment. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4621
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
rohlová_2007_bp.pdfBlocked 1.542Mb PDF View/Open
rohlová_2007_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
rohlová_2007_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account