Nonverbální komunikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nonverbální komunikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogožanová, Lenka
dc.contributor.author Pěček, Svatopluk
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:47:38Z
dc.date.available 2010-07-15T16:47:38Z
dc.date.issued 2006-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4212
dc.description.abstract V bakalářské práci na zadané téma "Nonverbální komunikace - projevy a jejich význam" jsem se nejprve zaměřil na důležitost zvládání komunikace v současné společnosti. Dále jsem provedl zhodnocení odlišností nonverbální a verbální komunikace. Poté jsem se podrobně zabýval jednotlivými oblastmi nonverbální komunikace tak, aby získané poznatky byly srozumitelné v praxi případně i pro příslušníky HZS. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 9130497 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komunikace cs
dc.subject sociální komunikace cs
dc.subject verbální komunikace cs
dc.subject nonverbální komunikace cs
dc.subject paralingvistika cs
dc.subject kinezika cs
dc.subject gestika cs
dc.subject mimika cs
dc.subject vizika cs
dc.subject posturika cs
dc.subject haptika cs
dc.subject proxemika cs
dc.subject drivika cs
dc.subject Communication en
dc.subject social communication en
dc.subject verbal communication en
dc.subject nonverbal communication en
dc.subject paralinguistics en
dc.subject kinesics en
dc.subject gestics en
dc.subject mimics en
dc.subject oculesics en
dc.subject posturology en
dc.subject haptics en
dc.subject proxemics en
dc.subject drivics en
dc.title Nonverbální komunikace cs
dc.title.alternative Nonverbal Communication en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated In my dissertation on the given subject of "Nonverbal Communication - Its Manifestations and Their Meaning", I first focused on the importance of knowing how to communicate in today's society. I also evaluated the differences between nonverbal and verbal communication. Then I described the specific areas of nonverbal communication in detail so that it would be useful in practice perhaps even for members of a fire brigade. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004213
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
pěček_2007_bp.pdf 8.707Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account