Analýza chování spotřebitelů při nákupu značkového oblečení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza chování spotřebitelů při nákupu značkového oblečení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Pavlíčková, Michaela
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:01Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:01Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42165
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu spotřebitelského chování při nákupu značkového oblečení. Hlavním cílem práce je navrhnout doporučení pro obchodníky se značkovým oblečením na trhu v České republice. Práce je rozdělena do dvou samostatných částí, teoretické a praktické. K dosažení hlavního cíle byl realizován kvantitativní výzkum metodou dotazníkového šetření. Dále byl proveden i kvalitativní výzkum, a to konkrétně na základě individuálních hloubkových rozhovorů. Díky těmto metodám byly zjištěny potřebné informace. Na základě takto zjištěných skutečností, prostřednictvím výše zmíněných metod a jejich následným zpracováním, bylo možné vypracovat návrhy a doporučení pro obchodníky se značkovým oblečením na trhu v České republice.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject spotřebitelské chování cs
dc.subject značka cs
dc.subject oblečení cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject individuální hloubkový rozhovor cs
dc.subject consumer behaviour en
dc.subject brand en
dc.subject clothing en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject in-depth interview en
dc.title Analýza chování spotřebitelů při nákupu značkového oblečení
dc.title.alternative Analysis of Consumer Behaviour when Buying Branded Clothing
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pechancová, Viera
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on the Analysis of consumer behaviour when buying branded clothing. The main aim of this thesis is to propose recommendations for marketers with branded clothing on the market in the Czech Republic. The thesis is divided into two separate parts, theoretical and practical. In order to achieve the main objective, quantitative research was carried out using questionnaire survey method. In addition, qualitative research was carried out, specifically on the basis of individual in-depth interviews. On the basis of the data collected throught these methods and their subsequent processing, it was possible to propose recommendations for traders with branded clothing on the market in the Czech Republic.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49926
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
pavlíčková_2018_dp.pdf 2.759Mb PDF View/Open None
pavlíčková_2018_op.docx 22.29Kb Unknown View/Open None
pavlíčková_2018_vp.docx 22.51Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account