Analýza marketingové komunikace podniku XY

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Analýza marketingové komunikace podniku XY

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza marketingové komunikace podniku XY
Autor: Vítová, Kateřina
Vedoucí: Bartók, Ottó
Abstrakt: Vývoj marketingové komunikace nutí podniky na tyto změny včas a efektivně reagovat. Společnosti musí umět chytře využít nástrojů komunikačního mixu a znát zákazníky i kon-kurenci, aby si dokázaly udržet postavení na trhu. V teoretické části této bakalářské práce jsou nejprve objasněny důležité pojmy v oblasti marketingu, marketingové komunikace a nových trendů a následně je představena situační SWOT analýza a Porterův model pěti sil. Praktická část se orientuje především na analýzu marketingové komunikace vybrané společnosti do března 2018. Na základě vyhodnocení všech užitých analýz je vypracován návrh na zlepšení, který má vést k zvýšení obratu a povědomí o společnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/42175
Datum: 2017-12-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 49941


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
vítová_2018_dp.pdf 2.724Mb PDF Zobrazit/otevřít None
vítová_2018_op.docx 22.65Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
vítová_2018_vp.docx 23.12Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet