Analýza marketingové komunikace podniku XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace podniku XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartók, Ottó
dc.contributor.author Vítová, Kateřina
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:02Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:02Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42175
dc.description.abstract Vývoj marketingové komunikace nutí podniky na tyto změny včas a efektivně reagovat. Společnosti musí umět chytře využít nástrojů komunikačního mixu a znát zákazníky i kon-kurenci, aby si dokázaly udržet postavení na trhu. V teoretické části této bakalářské práce jsou nejprve objasněny důležité pojmy v oblasti marketingu, marketingové komunikace a nových trendů a následně je představena situační SWOT analýza a Porterův model pěti sil. Praktická část se orientuje především na analýzu marketingové komunikace vybrané společnosti do března 2018. Na základě vyhodnocení všech užitých analýz je vypracován návrh na zlepšení, který má vést k zvýšení obratu a povědomí o společnosti.
dc.format 75 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject propagace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject analýza cs
dc.subject Svět plodů cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject e-shop cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject přírodní potraviny cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject promotion en
dc.subject communication mix en
dc.subject analysis en
dc.subject Svet plodu en
dc.subject competition en
dc.subject e-shop en
dc.subject social networks en
dc.subject sales promotion en
dc.title Analýza marketingové komunikace podniku XY
dc.title.alternative Analysis of Marketing Communication for the Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated Development of marketing communication forces businesses to respond to these changes in a timely and effective manner. Companies must be able to use right tools of communication mix and know both customers and competitors in order to maintain their position on the market. The theoretical part is concerned of concepts of marketing, marketing communica-tion and new trends and highlight situation SWOT analysis and Porter's model of five for-ces. The practical discussion focuses mainly on the analysis of marketing communication of the selected company until March 2018. On the basis of the evaluation of the analyzes used, a proposal for improvement is drawn up.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49941
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
vítová_2018_dp.pdf 2.724Mb PDF View/Open None
vítová_2018_op.docx 22.65Kb Unknown View/Open None
vítová_2018_vp.docx 23.12Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account