Sociálně pedagogické aspekty komunikace organizace s veřejností

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně pedagogické aspekty komunikace organizace s veřejností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František cs
dc.contributor.author Blahutová, Jitka cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:48:58Z
dc.date.available 2010-07-15T16:48:58Z
dc.date.issued 2006-11-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4219
dc.description.abstract Tato práce pojednává o důležitých aspektech činnosti v oblasti vztahů organizace s veřejností. V práci jsou popsány na příkladu Celní správy ČR úkoly a činnosti, které vykonává útvar vztahů s veřejností a tiskoví mluvčí organizace. Práce popisuje i další komunikační aktivity, které slouží k vytváření a udržování dobrých vztahů organizace s veřejností. Především je ale zaměřena na práci tiskových mluvčí, pojednává o základních tématech, jejichž znalost je předpokladem k úspěšné spolupráci s médii. Tato bakalářská práce také obsahuje informace o etice, legislativě a sociálně pedagogických aspektech komunikace organizace s veřejností. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 556943 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject vztahy s veřejností cs
dc.subject celní správa cs
dc.subject média cs
dc.subject tisk cs
dc.subject rozhlas cs
dc.subject televize cs
dc.subject internet cs
dc.subject tiskový mluvčí cs
dc.subject tisková zpráva cs
dc.subject tisková konference cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject monitoring médií cs
dc.subject krizová komunikace cs
dc.subject etika cs
dc.subject sociálně pedagogické aspekty cs
dc.subject veřejné záležitosti cs
dc.subject výchova cs
dc.subject Public en
dc.subject communication en
dc.subject relations en
dc.subject public relations en
dc.subject PR en
dc.subject customs administration en
dc.subject news media en
dc.subject press en
dc.subject radio en
dc.subject television en
dc.subject Internet en
dc.subject spokesman en
dc.subject press release en
dc.subject press conference en
dc.subject interview en
dc.subject media monitoring en
dc.subject crisis communication en
dc.subject ethics en
dc.subject socially educational aspects en
dc.subject public matters en
dc.subject education en
dc.title Sociálně pedagogické aspekty komunikace organizace s veřejností cs
dc.title.alternative Social and pedagogic aspects of communication between organisations and the public en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2007-01-31 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with essential activity aspects regarding relations of an organization with the public. As an example, this work is using the Czech Republic Customs Administration in its tasks and activities carried out by the PR department and the spokesman toward general public. Furthermore, other activities of communication that serve to create and maintain good relations of an organization with public are described. However, the main focus is on spokesmen job and knowledge of basic topics, which are essential to successfully cooperate with news media. These Bachelor Thesis also include some information about ethics, legislature and socially educational aspects of communication of an organization with public. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004252
dc.date.assigned 2005-12-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
blahutová_2007_bp.pdfBlocked 543.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account