Názory učitelů na inkluzivní vzdělávání v základní škole pro děti s poruchou autistického spektra a v běžné základní škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Názory učitelů na inkluzivní vzdělávání v základní škole pro děti s poruchou autistického spektra a v běžné základní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Ondráčková, Gabriela
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:06Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:06Z
dc.date.issued 2018-01-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42272
dc.description.abstract Bakalářská práce pomocí kvantitativního výzkumu analyzuje názory učitelů na inkluzivní vzdělávání, přičemž komparuje názory pedagogů ze základní školy pro děti s poruchou autistického spektra a z běžných základních škol. V teoretické části bakalářská práce seznamuje s hlavními pojmy, týkající se analyzované problematiky. Termín "inkluze" je po svém terminologickém vymezení uveden do legislativního kontextu a je zhodnocena současná praxe inkluzivního vzdělávání na českých školách. V samostatné části se práce věnuje vymezení skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, důraz je přitom kladen na metody jejich vzdělávání.
dc.format 92 s. (117 492)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inkluze cs
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject speciální pedagogika cs
dc.subject žáci se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject porucha autistického spektra cs
dc.subject inclusion en
dc.subject inclusive education en
dc.subject special pedagogy en
dc.subject pupils with special educational needs en
dc.subject autism spectrum disorder en
dc.title Názory učitelů na inkluzivní vzdělávání v základní škole pro děti s poruchou autistického spektra a v běžné základní škole
dc.title.alternative Teachers Opinions on Inclusive Education in Elementary School for Children with Autism Spectrum Disorders and the Common Elementary School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanková, Magdalena
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "The teachers' views on inclusive education at elementary school for children with autistic spectrum disorder and at basic elementary school through quantitati-ve research analyze the views of teachers on inclusive education, comparing the views of teachers from elementary school for children with autistic spectrum disorder and from basic elementary schools. In the theoretical part the bachelor thesis introduces the main concepts concerning the analyzed problem. The term "inclusion" is introduced into the legislative context after its terminological delimitation and the current practice of inclusive education at czech schools is evaluated. In a separate part, the thesis focuses on defining a group of pupils with special educational needs, emphasizing the methods of their education.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50080
dc.date.submitted 2018-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
ondráčková_2018_dp.pdf 2.198Mb PDF View/Open None
ondráčková_2018_op.docx 20.16Kb Unknown View/Open None
ondráčková_2018_vp.docx 19.85Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account