Návaznost zdravotnických a sociálních služeb v souvislosti s efektivním zajištěním potřeb seniorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návaznost zdravotnických a sociálních služeb v souvislosti s efektivním zajištěním potřeb seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Škrobová, Monika
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:06Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:06Z
dc.date.issued 2018-01-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42278
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje tématu Návaznost zdravotnických a sociálních služeb v souvislosti s efektivním zajištěním potřeb seniorů. V teoretické části se zabýváme několika oblastmi, které považujeme v souvislosti s tímto tématem za důležité. První kapitola je věnována stáří v sociální evoluci, kde se věnujeme fenoménu stárnutí populace s výhledem na demografický vývoj a jeho dopad na stárnutí společnosti. Následující dvě kapitoly jsou věnovány sociální práci se seniory v rezortech Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. V teoretické části se také zabýváme návazností zdravotní a sociální péče o seniory v České republice. Praktická část je tvořena formou kvantitativního výzkumu, který byl zkoumán prostřednictvím dotazníku.
dc.format 133 s. (174 609 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject generace cs
dc.subject životní potřeby cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject zákon o sociálních službách cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject podpora cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject zdravotnická péče cs
dc.subject zdravotní služby smysl života cs
dc.subject volný čase seniorů cs
dc.subject gerontologie cs
dc.subject age en
dc.subject aging en
dc.subject generation en
dc.subject life needs en
dc.subject social services en
dc.subject the social services act en
dc.subject help en
dc.subject support en
dc.subject health services en
dc.subject health care en
dc.subject healthcare en
dc.subject meaning of life en
dc.subject leasure time for seniors en
dc.subject gerontology en
dc.title Návaznost zdravotnických a sociálních služeb v souvislosti s efektivním zajištěním potřeb seniorů
dc.title.alternative The Continuity of Health and Social Services in Connection with the Effective Provision of Needs of Seniors
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated Bachelor work is devoted to the topic "Relationship between medical and social services in connection with effective ensuring of needs for seniors". In theoretical part we're going to talk about a few areas which we believe are important for this topic. First chapter is de-voted to the seniors in social evolution where we're going to mention phenomena called: Aging of population with perception for demographical development and it's impact for aging generation. Next two chapters belongs to social work with seniors in state resort called Ministry of work and social services followed by Ministry of health care. In theoret-ical part we're talking about continuity of health care and social care for seniors in Czech republic. Practical part is created through quantitative research which was investigate through questionnaire among people.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50086
dc.date.submitted 2018-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
škrobová_2018_dp.pdf 3.536Mb PDF View/Open None
škrobová_2018_op.docx 21.32Kb Unknown View/Open None
škrobová_2018_vp.docx 15.57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account