Prevence syndromu CAN v základní škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence syndromu CAN v základní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blaštíková, Lucie
dc.contributor.author Poláková, Michaela
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:06Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:06Z
dc.date.issued 2018-01-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42279
dc.description.abstract Bakalářská práce "Prevence syndromu CAN v základní škole" se zabývá charakteristikou a příčinami syndromu CAN, jednotlivými formami a projevy, následky na dětech a prevencí syndromu CAN v základní škole. Dále je v práci charakterizováno dospívání, jeho specifika a proměny související s tímto vývojovým obdobím. V praktické části práce je prezentováno výzkumné šetření, které zjišťovalo prevenci syndromu CAN na II. stupni v základní škole. Cílem práce je zjistit, zda jsou žáci na II. stupni v základní škole seznamováni s problematikou syndromu CAN, a zda je či nikoli, popřípadě v jaké formě a rozsahu poskytovaná prevence syndromu CAN na této základní škole.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject týrání cs
dc.subject zneužívání cs
dc.subject zanedbávání cs
dc.subject prevence cs
dc.subject dospívající cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject CAN syndrome en
dc.subject abuse en
dc.subject abuse en
dc.subject neglect en
dc.subject prevention en
dc.subject adolescents en
dc.subject pedagogue en
dc.title Prevence syndromu CAN v základní škole
dc.title.alternative Prevention of CAN Syndrome in an Elementary School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Petr Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "Prevention of CAN Syndrome in Elementary School" deals with characteristicsv and causes of CAN syndrome, individual forms and manifestations, consequences for childrenand prevention of CAN syndrome in elementary school. Additionally, adolescence, its specifics and changes related to this development period are characterized. In the practical part of the thesis there is presented a research study, which investigated the prevention of CAN syndrome at II. grade in elementary school. The aim of the work is to find out if they are pupilson II. grade at the primary school to become familiar with CAN syndrome and whether or not, or in what form and scope, the prevention of CAN syndrome is provided at this elementary school.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50087
dc.date.submitted 2018-04-23


Files in this item

Files Size Format View Description
poláková_2018_dp.pdf 2.870Mb PDF View/Open None
poláková_2018_op.docx 21.04Kb Unknown View/Open None
poláková_2018_vp.docx 17.85Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account