[NEOBHÁJENO] Žáci s vývojovými poruchami učení a jejich pozice ve třídě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Žáci s vývojovými poruchami učení a jejich pozice ve třídě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Skládalová, Jarmila
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:06Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:06Z
dc.date.issued 2018-01-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42285
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vývojových poruch učení. Naším cílem bylo zjistit, jaké sociální pozice budou mít žáci, kterým byla některá z forem poruch učení diagnostikována a kteří byli integrováni do běžné základní školy, ve školních třídách mezi spolužáky zaujímat. Výzkum je kvalitativního charakteru a vychází z komparace výzkumného a kontrolního souboru. Celkem se ho zúčastnilo 50 žáků základní školy ve věku od 8 do 11 let. Pozici jedinců ve třídě jsme zkoumali prostřednictvím Plebiscitu náklonosti, jedné ze sociometrických metod, sociometrickým testem. Výsledky, k nimž jsme dospěli, poukazují na to, že žáci s poruchami učení, vzhledem k sociálním pozicím, jichž dosahují, nepatří ve školní třídě výlučně mezi odmítané jedince.
dc.format 70 s.(17 955 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vývojové poruchy učení cs
dc.subject sociální pozice cs
dc.subject sociometrie cs
dc.subject developmental learning difficulties en
dc.subject social status en
dc.subject sociometry en
dc.title [NEOBHÁJENO] Žáci s vývojovými poruchami učení a jejich pozice ve třídě
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Children with Developmental Learning Disabilities and Their Position in a Classroom
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Venterová, Lenka
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated This study focuses on the issues of learning difficulties. The research aimed to investigate the social status of pupils that were diagnosed with some forms of learning difficulties and integrated into mainstream primary schools, in school classes amongst their peers. The stu-dy used qualitative method to collect data based on comparation of research and controlled files. 50 primary school pupils between the age of 8-11 participated in this study. The social status of the individuals in the classroom setting was examined using the Plebiscite inclina-tions, one of the sociometric methods, using sociometric test. The findings, to which we arrived to, show that pupils with learning difficulties, considering their social status rea-ched within the classroom, are not exclusively rejected individuals in the class.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50094
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2018-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
skládalová_2018_dp.pdf 4.037Mb PDF View/Open None
skládalová_2018_op.doc 50.5Kb Unknown View/Open None
skládalová_2018_vp.docx 18.76Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account