Dopad rozvodu rodičů na dítě z pohledu pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dopad rozvodu rodičů na dítě z pohledu pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blaštíková, Lucie
dc.contributor.author Sýkorová, Veronika
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:06Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:06Z
dc.date.issued 2018-01-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42289
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Dopad rozvodu rodičů na dítě z pohledu pracovníka orgánu sociálně právní-ochrany dětí" je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, tedy rodina, její funkce a typologie. Dále jsou charakterizovány reakce dětí na rozvod v jednotlivých vývojových etapách, možnosti svěření dětí do péče a je popsán orgán sociálně-právní ochrany dětí. V praktické části je uvedena realizace výzkumu, kdy rozhovory se sociálními pracovnicemi mapujeme skutečné dopady rozvodu rodičů na dítě, v oblasti psychické, sociální i ekonomické.
dc.format 92 s. (157 069 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject typologie rodin cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject reakce dětí na rozvod cs
dc.subject orgán sociálně-právní ochrany dětí cs
dc.subject kolizní opatrovník cs
dc.subject Family en
dc.subject typology of families en
dc.subject famielies functions en
dc.subject divorce en
dc.subject reactions of children to divorce en
dc.subject the authority of social-legal protection of the children en
dc.subject collision guardian en
dc.title Dopad rozvodu rodičů na dítě z pohledu pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí
dc.title.alternative The Impact of Parents' Divorce on a Child from the Point of View of a Social Services Worker
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis titled "The Impact of parents' divorce on the child from the point of view of a worker the authority of social-legal protection of the children" is divided into two parts. In the theoretical part we defined the basic concepts, i.e. the family, its function and typology. Furthermore, they are characterized by the reactions of children to divorce in different developmental stages, the possibility of custody of children, and is described by the authority of social-legal protection of the children. In the practical part is described the implementation of the research, where interviews with social workers mapping the actual effects of parent´s divorce on the child, in the area of psychological, social and economical.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50098
dc.date.submitted 2018-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
sýkorová_2018_dp.pdf 3.729Mb PDF View/Open None
sýkorová_2018_op.docx 17.99Kb Unknown View/Open None
sýkorová_2018_vp.docx 17.57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account