Přínos alternativního vzdělávání dětem z pohledu rodičů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přínos alternativního vzdělávání dětem z pohledu rodičů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Divošová, Romana
dc.contributor.author Štrbíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:06Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:06Z
dc.date.issued 2018-01-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42291
dc.description.abstract Bakalářská práce Přínos alternativního vzdělávání dětem z pohledu rodičů se zaměřuje na netradiční přístupy v základním vzdělávání dětí. V části teoretické se zabývám tzv. Bílou knihou a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Dále se zaměřuji na vývoj, vlastnosti, funkce a charakteristiku alternativních škol. V praktické části se snažím zmapovat přínos alternativního vzdělání z pohledu rodičů dětí, navštěvující alternativní vzdělávání. Praktická část byla zpracována na základně dotazníkového šetření.
dc.format 61 s. (57 191)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělávací systém cs
dc.subject alternativní škola cs
dc.subject alternativní pedagogika cs
dc.subject individuální přístup cs
dc.subject výukové metody cs
dc.subject educational system en
dc.subject alternative school en
dc.subject alternative pedagogy en
dc.subject individual approach en
dc.subject teaching methods en
dc.title Přínos alternativního vzdělávání dětem z pohledu rodičů
dc.title.alternative Benefits of Alternative Education of Children from Parents´ Point of View
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Venterová, Lenka
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated Bachelor Thesis Benefit of alternative education of children from parent ´s view is fo-cused on non-traditional approaches in basic children education. In first theoretical part I am dealing with "white book" and general education program for basic education. In other part I am focusing on development, properties, function and characteristics of alternative schools. In practical part I am trying to research benefits of alternative education from parents who has experiences with that. This part was based on survey.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50101
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-04-19


Files in this item

Files Size Format View Description
štrbíková_2018_dp.pdf 2.179Mb PDF View/Open None
štrbíková_2018_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
štrbíková_2018_vp.docx 16.68Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account