Výzkum povědomí o sociálním projektu Zlatý oříšek z hlediska sponzoringu a sociální odpovědnosti firem.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výzkum povědomí o sociálním projektu Zlatý oříšek z hlediska sponzoringu a sociální odpovědnosti firem.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Kotmel, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:57:02Z
dc.date.available 2010-07-15T16:57:02Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4229
dc.description.abstract Teoretická část Diplomové práce je věnována teorii marketingu, marketingových komunikací, společenské odpovědnosti firem, marketingového výzkumu a sociální projekt Zlatý oříšek je zde dán do souvislostí s uvedenými teoretickými východisky. V praktické části je Zlatý oříšek v rámci přípravné fáze výzkumu analyzován z hlediska jeho marketingových komunikací, cílových skupin a jsou zvoleny metody a postupy připravovaného marketin-gového šetření. Projektovou částí této práce je realizovaná výzkumná sonda, která zkoumá rozsah povědomí o projektu Zlatý oříšek a vnímání sponzoringu u specifikovaných cílových skupin. cs
dc.format 86 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 20800081 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Zlatý oříšek cs
dc.subject sociální projekt cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject sociální odpovědnost firem cs
dc.subject Zlatý oříšek en
dc.subject Golden Nut en
dc.subject social project en
dc.subject marketing research en
dc.subject sponsoring en
dc.subject social responsi-bility of companies86 en
dc.title Výzkum povědomí o sociálním projektu Zlatý oříšek z hlediska sponzoringu a sociální odpovědnosti firem. cs
dc.title.alternative The research of awareness about the Zlatý oříšek project and perception of sponsoring as the part of the social responsibility of companies. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the Diploma Thesis focuses on the theory of marketing, marketing communication, social responsibility of companies, marketing research and the social pro-ject Zlatý oříšek is placed here in context with the above theoretical sources. In the practi-cal part, within the preparatory stage of the research, Zlatý oříšek is analysed from the point of view of its marketing communications and target groups together with selecting methods and procedures of the marketing survey in preparation. The project part of this thesis represents a research probe, which examines the extent of awareness about the Zlatý oříšek project and perception of sponsoring by the specified target groups. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4948
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kotmel_2007_dp.pdfBlocked 19.83Mb PDF View/Open
kotmel_2007_vp.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open
kotmel_2007_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account