Návrh koncového efektoru pro robotické pracoviště s aplikací v automobilovém průmyslu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh koncového efektoru pro robotické pracoviště s aplikací v automobilovém průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomanec, Filip
dc.contributor.author Gavenda, Martin
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:09Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:09Z
dc.date.issued 2018-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42356
dc.description.abstract V teoretické části je nejdříve nastíněn automobilový průmysl z více hledisek včetně historického úvodu a vyústěním je definování pozice koncového efektoru, jakožto součásti průmyslového robotu. V druhé kapitole je popsán koncový efektor a je zde uvedeno rozdě-lení efektorů. Dále jsou popsány technologické koncové efektory pro různé často využívané aplikace. Čtvrtá kapitola se věnuje manipulačním koncovým efektorům, jejich rozdělení, popisu principů a funkcí dílčích prvků. V praktické části je nejdříve popsáno robotické pracoviště a objekt manipulace, pro který je následně navržen koncový efektor. Návrh efektoru je systematicky popsán od volby jednotlivých prvků až po návrh celku a tvorbu 3D modelu. Poslední dvě kapitoly se věnují kontrole kolizí s okolními pracovišti a volbě průmyslového robota pro navržený koncový efektor.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject koncový efektor cs
dc.subject manipulátor cs
dc.subject robot cs
dc.subject automotive cs
dc.subject automatizace cs
dc.subject end-effector en
dc.subject manipulator en
dc.subject robot en
dc.subject automotive en
dc.subject automation en
dc.title Návrh koncového efektoru pro robotické pracoviště s aplikací v automobilovém průmyslu
dc.title.alternative The Design of an End - Effector for Use in Robotic Workplace with Application in Automotive Industry
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fojtl, Ladislav
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated In the theoretical part, the automotive industry is outlined from several points of view, including the historical introduction and the end result is the definition of the end-effector position as part of the industrial robot. In the second chapter, the end-effector is described and here is the distribution of the effectors. Technological end-effectors for various commonly used applications are also described. The fourth chapter deals with manipulation end-effectors, their division, description of principles and functions of sub-elements. In the practical part, the robotic workplace and manipulation object are described first, for which the end-effector is subsequently designed. The design of the effector is systematically described from the selection of individual elements to the design of the whole and the creation of a 3D model. The last two chapters deal with collision control with surrounding workplaces and the choice of an industrial robot for the designed end-effector.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 50196
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-16


Files in this item

Files Size Format View Description
gavenda_2018_dp.zip 51.51Mb Unknown View/Open None
gavenda_2018_op.pdf 746.4Kb PDF View/Open None
gavenda_2018_vp.pdf 769.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account