Vstup nové značky na český trh

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vstup nové značky na český trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocourek, Josef
dc.contributor.author Vodáková, Tereza
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:14Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:14Z
dc.date.issued 2018-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42456
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem Vstup nové značky na český trh se zabývá strategií a návrhem prvků značky pro nově vznikající společnost. Teoretická část zpracována formou literární rešerše se věnuje definování a zkoumání pojmů z oblasti značky, brand buildingu, corporate designu, image a marketingovému výzkumu. Praktická část představuje nově vznikající společnost zaměřenou na investiční poradenství. Součástí je i konkurenční analýza. Stěžejním bodem této části jsou dva kvalitativní a jeden kvantitativní průzkum. První kvalitativní polostrukturovaný rozhovor zkoumá vnímání investování a aspekty, které jsou při procesu investování důležité u cílové skupiny. Druhý polostrukturovaný rozhovor zjišťuje názory a postoje k navržené brand strategii a jednotlivým prvkům značky. Získané poznatky jsou následně validovány v kvantitativním dotazníkovém šetření. Provedené sondy jsou východiskem pro navržení strategie a prvků značky pro nově vznikající společnost zpracované do brand booku.
dc.format 104 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject značka cs
dc.subject brand building cs
dc.subject corporate design cs
dc.subject image cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject archetypy cs
dc.subject vize cs
dc.subject poslání cs
dc.subject prvky značky cs
dc.subject brand strategie cs
dc.subject brand en
dc.subject brand building en
dc.subject corporate design en
dc.subject image en
dc.subject marketing research en
dc.subject archetypes en
dc.subject vision en
dc.subject mission en
dc.subject brand elements en
dc.subject brand strategy en
dc.title Vstup nové značky na český trh
dc.title.alternative Entry of a New Brand on the Czech Market
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kotyzová, Pavla
dc.date.accepted 2018-05-24
dc.description.abstract-translated The master thesis ´Entry of the new brand on the Czech market´ focuses on the strategy and the design of a new brand, seeing this problem as a part of marketing communication. The theoretical part is devoted to a literature review which defines and explores the concepts of brand, brand building, corporate design, image and marketing research. The practical part describes a newly emerging company focused on an investment consulting, its target group, brand elements and values. This description also contains a competitive analysis. The mainstay of the practical part is comprised of two qualitative and one quantitative surveys. The first qualitative semi-structured interview examines the perception of investing and the aspects which are important for the target group in the process of investment. The second qualitative semi-structured interview looks at the opinions and attitudes towards the proposed brand strategy and individual brand elements. The findings obtained are validated in a quantitative questionnaire survey. Proved probes are the basis for designing the brand strategy and branding of the brand elements, all compiled into brand book.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 50338
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-11


Files in this item

Files Size Format View Description
vodáková_2018_dp.pdf 3.283Mb PDF View/Open None
vodáková_2018_op.doc 157Kb Unknown View/Open None
vodáková_2018_vp.doc 152.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account