Identifikace konkurenčního prostředí a návrh marketingové komunikace značky Jack Daniel´s

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Identifikace konkurenčního prostředí a návrh marketingové komunikace značky Jack Daniel´s

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Křivánková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:14Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:14Z
dc.date.issued 2018-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42475
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá identifikací konkurenčního prostředí značky Jack Daniel´s a následně vyhodnocuje a navrhuje marketingovou komunikaci značky. Teoretická část obsahuje rešerše odborné literatury a zdrojů, které se váží k tématu značka, konkurenční prostředí a marketingová komunikace. V praktické části je nejprve popsán profil značky Jack Daniel´s. Následně je značka a její konkurence analyzována, za použití sekundárních dat poskytnutých společností Brown-Forman. Další analytické nástroje tvoří vybrané analýzy a focus group se skupinou spotřebitelů. Doplňujícím nástrojem je také expertní rozhovor s marketingovým manažerem společnosti Brown-Forman. V projektové části se pracuje s výstupy z praktické části a jsou v ní navrženy nástroje pro optimální marketingovou komunikaci značky a jejich variant, s důrazem na její působení vůči spotřebiteli.
dc.format 133 s. (178 393znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingové nástroje cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject značka cs
dc.subject image cs
dc.subject povědomí cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenční prostředí cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject analýza cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject focus group cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing tools en
dc.subject communication mix en
dc.subject brand en
dc.subject image en
dc.subject awareness en
dc.subject competition en
dc.subject competitive environment en
dc.subject target group en
dc.subject analysis en
dc.subject benchmark en
dc.subject Porter Analysis en
dc.subject Focus Group en
dc.subject consumer en
dc.subject customer en
dc.title Identifikace konkurenčního prostředí a návrh marketingové komunikace značky Jack Daniel´s
dc.title.alternative Competitive Environment Identification and Design of Marketing Communication for Jack Daniel´s Brand
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Horňák, Pavel
dc.date.accepted 2018-05-24
dc.description.abstract-translated The theses deal with identification of competitive environment of Jack Daniel´s brand. It also evaluates and suggests marketing communication of the brand. The theoretical part includes output of special literature research, as well as research related to brand subject, competitive environment and marketing communication in general. Practical section starts with profile description of Jack Daniel´s brand. Then follow the analysis of the brand and its competitors using secondary data provided by Brown-Forman. Other analytic tools contain various studies and focus group research. Interview with marketing manager of Brown-Forman is another expertise addition. Project section then operates with practical part outputs and also suggests optimization tools of marketing communication and its variants. The brand effect on the customer is the main focus of this section.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 50370
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
křivánková_2018_dp.pdf 10.57Mb PDF View/Open None
křivánková_2018_op.doc 153.5Kb Unknown View/Open None
křivánková_2018_vp.doc 151.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account