Asociální chování mládeže a jeho prevence

DSpace Repository

Language: English čeština 

Asociální chování mládeže a jeho prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Ježek, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:11:10Z
dc.date.available 2010-07-15T17:11:10Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4266
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se pokusil specifikovat asociální chování mládeže a její pří-činy. Teoretická část charakterizuje determinanty vzniku a rozvoje asociálního chování mládeže, trestnou činnost dětí a mládeže, sociální faktory ovlivňující vznik delikventního chování, jako jsou rodina, škola, společnost Dále tato práce zahrnuje možnosti preventivních a intervenčních programů, které předcházejí, ochraňují nebo trestají děti a mládež při páchání trestné činnosti. Praktická část je zaměřena na monitorování výskytu a vývoje kriminality dětí a mládeže v okr. Přerov v určitém časovém období. V další části jsem srovnával údaje v oblasti výskytu kriminality dětí a mládeže mezi okr. Přerov a Prostějov, Olomouckým krajem a celou ČR. cs
dc.format 70 cs
dc.format.extent 430026 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso de
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě cs
dc.subject mládež cs
dc.subject asociální chování cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject dětský pachatel cs
dc.subject mladistvý pachatel cs
dc.subject child en
dc.subject young peole en
dc.subject asocial behaviour en
dc.subject delinquency en
dc.subject family en
dc.subject school environment en
dc.subject child offender en
dc.subject young offender en
dc.title Asociální chování mládeže a jeho prevence cs
dc.title.alternative Asocial behaviour of young people and its prevention. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2007-06-22
dc.description.abstract-translated In my thesis I focus on the asocial behaviour of young people and its causes. The teoretic part describes the crucial factors of rise and development of asocial behaviour of the youths and criminal rate of children and young people. Furthermore, I concentrate on the social factors, which have an influence on start of delinquency behaviour, such as family, school environment, society In addition to, my work also involves the possibilities of interve-ne programmes, which punish and prevent children and young people from committing a crime. The practical part is focus on watching of occurrence and development crime beha-viour at children and young people in Přerov in certain time. Then I compare the dates in the area of occurrate crime at children and young people in Přerov to Prostějov, after-wards in Olomouc area and finally the Czech republic. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6673
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
local.subject kriminalita dětí cs
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject child delinquency en
local.subject juvenile delinquency en


Files in this item

Files Size Format View
ježek_2007_bp.pdf 419.9Kb PDF View/Open
ježek_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
ježek_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account