Porovnání úrovně sociálních dovedností dětí ve věkově homogenních a heterogenních třídách mateřských škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Porovnání úrovně sociálních dovedností dětí ve věkově homogenních a heterogenních třídách mateřských škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacholík, Viktor
dc.contributor.author Bláhová, Klára
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:27Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:27Z
dc.date.issued 2017-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42803
dc.description.abstract Bakalářská práce výzkumného typu se zabývá porovnáním sociálních dovedností ve věkově homogenních a heterogenních třídách mateřských škol. Teoretická část se v první kapitole zaměřuje na pojmy dítě a mateřská škola, definuje, co znamená věkově homogenní a heterogenní třída a v kapitole druhé jsou popsány sociální dovednosti, pod které spadá socializace dítěte ve škole a sociální učení. Ve třetí kapitole je popsáno, jak se sociální dovednosti rozvíjejí v mateřské škole a jak jsou ukotveny v Rámcově vzdělávacím programu. Praktická část je věnována výzkumu, který probíhal za použití strukturovaného pozorování, které se uskutečňovalo ve vybraných třídách mateřských škol.
dc.format 61 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject sociální dovednost cs
dc.subject věkově homogenní třída cs
dc.subject věkově heterogenní třída cs
dc.subject strukturované pozorování cs
dc.subject kindergarten en
dc.subject social skill en
dc.subject age homogeneous class en
dc.subject age heterogeneous class en
dc.subject structured observation en
dc.title Porovnání úrovně sociálních dovedností dětí ve věkově homogenních a heterogenních třídách mateřských škol
dc.title.alternative Comparsion of social skill levels of children in age-homogeneous and heterogeneous nursery classes
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis, which is research type of thesis, deals with the comparison of social skills in the homogeneous and heterogeneous aged classes of kindergartens. In the first charter the theoretical part is focused on the concepts of child and kindergarten, defines what is the age-homogeneous and heterogeneous class, and the second chapter describes the social skills that conceal the child's adoption in school and social leasing and how they are settled in "Rámcově vzdělávací program". The practical part is devoted to research that takes place within structured observation, which took place in selected classes of kinder-gartens.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 47868
utb.result.grade Fx
dc.date.submitted 2018-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
bláhová_2018_dp.pdf 2.730Mb PDF View/Open None
bláhová_2018_op.docx 17.42Kb Unknown View/Open None
bláhová_2018_vp.docx 18.33Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account