Využití dramatické výchovy v mateřské škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití dramatické výchovy v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petrů Puhrová, Barbora
dc.contributor.author Mojžíšková, Amálie
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:28Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:28Z
dc.date.issued 2017-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42818
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá využitím metod dramatické výchovy v mateřské škole. Teore-tická část obsahuje základní pojmy, principy a cíle dramatické výchovy. Popisuje metody využitelné v mateřské škole a důležitost role učitele v tomto edukačním procesu. Praktická část popisuje aplikaci projektu dramatické výchovy s dětmi předškolního věku a přínosu pro ně prostřednictvím projektu realizovaného v mateřské škole.
dc.format 49 s., (62 171 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dramatická výchova cs
dc.subject metoda cs
dc.subject technika cs
dc.subject hra cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject drama education en
dc.subject method en
dc.subject technice en
dc.subject game en
dc.subject nursery school en
dc.title Využití dramatické výchovy v mateřské škole
dc.title.alternative The use of drama education in kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Hana
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deal with using of elements of drama education in nursery school. Theore-tical part includes basic concepts, principles and aims of drama education. It describes methods usable in numery school and the importance of teachers in this educational pro-cess. Practical part describes an application of drama education to preschool children and the benefit for them through the project, which was implemented in the numery school.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 47898
dc.date.submitted 2018-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
mojžíšková_2018_dp.pdf 2.826Mb PDF View/Open None
mojžíšková_2018_op.docx 16.33Kb Unknown View/Open None
mojžíšková_2018_vp.docx 18.21Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account