Očekávání rodičů od učitelek v mateřské škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Očekávání rodičů od učitelek v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mrázková, Eva
dc.contributor.author Šustková, Petra
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:28Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:28Z
dc.date.issued 2017-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42826
dc.description.abstract V práci nejprve položíme teoretické poznatky o učitelce mateřské školy a spolupráci s rodiči, na které budeme navazovat v praktické části. Výzkum se zaměřuje na očekávání rodičů od učitelek v mateřské škole a byl realizován pomocí interview s rodiči. Rodiče popsali svá očekávání ohledně vzájemné komunikace, vztahu s učitelkou, vztahu učitelky a dítěte. Domníváme se, že zjištěná data se budou zabývat typy komunikace, jejich častostí, osobností učitelky a přípravou na zápis do základní školy.
dc.format 43 s. (59 942 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject očekávání cs
dc.subject učitelka mateřské školy cs
dc.subject profesní kompetence učitele cs
dc.subject expectations en
dc.subject kindergarten teacher en
dc.subject professional authority of a teacher en
dc.title Očekávání rodičů od učitelek v mateřské škole
dc.title.alternative Expectation of parents from Pre-school Teachers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated At first we will lay the theoretical knowledge foundations of nursery school teachers and the cooperation with parents, in which we will continue in the practical part. The research focuses on the expectations of parents from teachers in nursery schools and was realized by means of interviews with parents. The parents have described their expectations of mutual communication, the relationship with a teacher, and the relationship between a teacher and a child. We assume that the data discovered will address the types of communication, their frequency, the personality of the teacher and the preparation for enrolment in an elementary school.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 47907
dc.date.submitted 2018-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
šustková_2018_dp.pdf 1.774Mb PDF View/Open None
šustková_2018_op.docx 16.63Kb Unknown View/Open None
šustková_2018_vp.docx 16.96Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account