Uplatňování preventivně výchovných metod Policie České republiky na základních školách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uplatňování preventivně výchovných metod Policie České republiky na základních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Souček, Jiří
dc.contributor.author Šibíčková, Dana
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:15:30Z
dc.date.available 2010-07-15T17:15:30Z
dc.date.issued 2007-04-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4283
dc.description.abstract Bakalářská práce je obsahově zaměřena na preventivní činnost Policie ČR na školách, zdůvodňuje potřebu a nutnost uplatňování preventivně výchovných metod Policie ČR na základních školách. V pěti kapitolách stanoví optimální výchovné metody vzhledem k věkovým a individuálním zvláštnostem dětí, informuje o východiscích výchovy, o východiscích preventivní práce pracovníka preventivně informační skupiny Policie ČR, uvádí příklady realizovaných preventivních projektů. Stanovuje osobnostní a odborné předpoklady pro výkon pracovníka PIS a poukazuje na problémy v oblasti preventivní práce u Policie ČR. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 565430 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject prevence kriminality cs
dc.subject preventivní projekty cs
dc.subject preventivně informační skupina cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject výchova cs
dc.subject výchovné a vyučovací metody cs
dc.subject didaktické prostředky cs
dc.subject didaktické zásady cs
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.subject crime prevention en
dc.subject preventive projects en
dc.subject preventive informational group en
dc.subject primary schools en
dc.subject primary schools for children with special educational needs en
dc.subject education en
dc.subject educational and teaching methods en
dc.subject didactic means en
dc.subject didactic principles en
dc.title Uplatňování preventivně výchovných metod Policie České republiky na základních školách cs
dc.title.alternative Application of preventive educational measures of the Police of the Czech Republic at primary schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is aimed at preventive activities of the Police of the Czech Republic at primary schools. It gives reasons for the need and necessity of applying preventive educational methods of the Police of the Czech Republic at primary schools. The thesis is divided into five chapters in which it sets optimal educational methods taking into consideration the age and individual particularity of children. It informs about the starting point of education, about the starting point of preventive work of the workers of preventive informational group of the Police of the Czech Republic and it gives examples of some already realized preventive projects. It determines personal and professional characteristics needed for the worker of preventive informational group and points out the problems in the area of preventive work in the Police of the Czech Republic. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006273
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
local.subject policie cs
local.subject výuka cs
local.subject základní školy cs
local.subject police en
local.subject teaching en
local.subject elementary schools en


Files in this item

Files Size Format View
šibíčková_2007_bp.pdfBlocked 552.1Kb PDF View/Open
šibíčková_2007_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
šibíčková_2007_op.pdf 302.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account