Rituály v mateřské škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rituály v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležalová, Jana
dc.contributor.author Valcová, Martina
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:29Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:29Z
dc.date.issued 2017-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42845
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou rituály v mateřské škole. Cílem je odhalit a popsat rituály, které učitelky v mateřské škole realizují. Práce je teoreticko-empirického charakteru. Teoretická část se zabývá obecným pojetím rituálu z pohledu různých autorů. Rituál je zde zasazen do pedagogických souvislostí. V empirické části jsou popsány výsledky kvalitativního výzkumu. Ve výzkumu byla využita metoda polostrukturovaného interview s učitelkami mateřských škol. Rozhovory byly přepsány do písemné podoby a zpracovány metodou otevřeného kódování. Jednotlivé rituály byly sledovány metodou participačního pozorování a zaznamenány do pozorovacích archů. Z analýzy dat vyplynulo šest hlavních kategorií. Výsledky výzkumu odhalily důležitost a prospěšnost rituálů pro děti v mateřských školách.
dc.format 72 s. (119 035 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rituály cs
dc.subject ritualizace cs
dc.subject výchovně vzdělávací činnost cs
dc.subject rituals en
dc.subject ritualization en
dc.subject educational activities en
dc.title Rituály v mateřské škole
dc.title.alternative Rituals in Nursery school
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pavelková, Marie
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor's thesis is the rituals in the kindergarten. The aim is to re-veal and describe the rituals that teachers perform in the kindergarten. The thesis is theoret-ically-empirical. The theoretical part deals with the general concept of ritual from the vari-ous authors' point of view. The ritual is set to the pedagogical contexts. The empirical part describes the results of qualitative research. The semi-structured interview with teachers of kindergarten was used in the research. The interviews were transcribed in writing and pro-cessed by open encoding. The individual rituals were watched by participatory observation and recorded in observation sheets. Six main categories emerged from the data analysis. The research findings revealed the importance and benefits of rituals for children in kinder-gartens.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 47941
dc.date.submitted 2018-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
valcová_2018_dp.pdf 2.173Mb PDF View/Open None
valcová_2018_op.docx 16.29Kb Unknown View/Open None
valcová_2018_vp.docx 18.02Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account