Názory učitelů primárního vzdělávání na připravenost dětí na vstup do základní školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Názory učitelů primárního vzdělávání na připravenost dětí na vstup do základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Válková, Ivona
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:29Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:29Z
dc.date.issued 2017-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42846
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce jsou názory učitelů primárního vzdělávání na připravenost dětí na vstup do základní školy. Práce je teoreticko-empirického charakteru. Teoretická část je zaměřena především na pojmy školní zralost a školní připravenost a na objasnění oblastí školní zralosti a připravenosti dětí předškolního věku. Tyto pojmy úzce souvisí se vstupem do základní školy, kde jsou také popsány nároky školy, které jsou na dítě kladeny. Důležité místo zde zaujímá učitel, protože jeho názory jsou pro nás stěžejní. Ve výzkumné části prostřednictvím dotazníkového šetření učitelé vyjadřovali své názory a zkušenosti, které se týkají této problematiky. Zjištěná data byla sumarizována, vyhodnocena a následně interpretována.
dc.format 49 s. (63 908 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Školní připravenost cs
dc.subject školní zralost cs
dc.subject vstup do základní školy cs
dc.subject School readiness en
dc.subject school maturity en
dc.subject entry into elementary school en
dc.title Názory učitelů primárního vzdělávání na připravenost dětí na vstup do základní školy
dc.title.alternative The Views of primary education teachers on the school readiness of children to enter the primary school
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Petrů Puhrová, Barbora
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor thesis is the views of primary education teachers on the readiness of children to enter elementary school. The work is of theoretical-empirical character. The theoretical part focuses mainly on the concepts of school maturity and school prepare-dness and on the clarification of the areas of school maturity and pre-school children's rea-diness. These terms are closely related to the entry into the primary school, which also describes the demands of the schools that are placed on the child. An important place here is the teacher, because his / her views are central to us. In the research section, through the questionnaire survey, teachers expressed their opinions and experiences on this issue. The data collected were summarized, evaluated and subsequently interpreted.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 47942
dc.date.submitted 2018-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
válková_2018_dp.pdf 9.295Mb PDF View/Open None
válková_2018_op.docx 16.57Kb Unknown View/Open None
válková_2018_vp.docx 18.39Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account