Vedoucí pracovník a výpočetní technika

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vedoucí pracovník a výpočetní technika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Husák, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:15:38Z
dc.date.available 2010-07-15T17:15:38Z
dc.date.issued 2007-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4284
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá charakteristikou osobnosti vedoucího pracovníka, popisu stylu a pravidel jeho práce a vysvětlením jeho důležitosti pro společnost. Dále pak vysvětluje pojem výpočetní technika a popisuje její historický a současný vývoj a její využití vedoucími pracovníky. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 264551 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Vedoucí pracovník cs
dc.subject výpočetní technika cs
dc.subject organizace cs
dc.subject počítač cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject práce cs
dc.subject rozhodování cs
dc.subject styl cs
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject podřízený cs
dc.subject nadřízený cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject spolupracovník cs
dc.subject Sales executive en
dc.subject computer technology en
dc.subject organization en
dc.subject computer en
dc.subject efficiency en
dc.subject work en
dc.subject decision making en
dc.subject style en
dc.subject responsibility en
dc.subject inferior en
dc.subject superior en
dc.subject personality en
dc.subject associate en
dc.title Vedoucí pracovník a výpočetní technika cs
dc.title.alternative Managers and information technologies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated My Bachelor Thesis deals with the charakteristic of manager, style and rules of his job and the describing his importance for any company. It also explain the term computer technique, including the historical and contemporary development and the usage of it by managers. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006421
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
local.subject manažeři cs
local.subject informační management cs
local.subject executives en
local.subject information management en


Files in this item

Files Size Format View
husák_2007_bp.pdfBlocked 258.3Kb PDF View/Open
husák_2007_vp.doc 100.2Kb Microsoft Word View/Open
husák_2007_op.doc 90.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account