Názory pedagogických pracovníků mateřských škol na kariérní systém učitele

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Názory pedagogických pracovníků mateřských škol na kariérní systém učitele

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Konečná, Žaneta
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:29Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:29Z
dc.date.issued 2017-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42855
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je deskripce navrhovaného kKariérního systému učitele. Cíleně se zabývá základními náležitostmi tohoto systému, objasňuje jeho vývoj a požadavky. Dále charakterizuje současný systému vzdělávání v oblasti učitelské pedagogiky v České repub-lice včetně pregraduální a postgraduální přípravy učitelů mateřských škol. Poznatky uvede-né v teoretické části práce jsou klíčovými pro realizaci výzkumu v praktické části práce, která je kvantitativně orientovaná. Výzkumným cílem je zmapovat názory pedagogických pracovníků mateřských škol na navrhovaný systém pomocí dotazníkového šetření. Z výsledků vyplývá, že většina pedagogických pracovníků se s navrhovaným kariérním systémem neztotožňuje, ale oceňují jeho přínos v oblasti celoživotního vzdělávání pedago-gů.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pprofesní kompetence učitele cs
dc.subject kariérní systém cs
dc.subject profesní portfolio cs
dc.subject dokladové portfolio cs
dc.subject kvan-titativní výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject The professional competence of teachers. The standards of teachers. Career-levels. Career-paths. Professional portfolios. Qualification portfolio. Quantitative research. Questionnaire en
dc.title Názory pedagogických pracovníků mateřských škol na kariérní systém učitele
dc.title.alternative Opinions of teaching staff in nursery schools on teacher career system
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Hana
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated The main theme of this dissertation work is the analysis of the developed aspect of educa-tion, the career-system of the teacher. The aim is to focus on basic requirements, to clarify changes and needs. It also characterizes the current education system in respect of teachers' pedagogy in the Czech Republic, with particular regard to undergraduate and post-graduate training for kindergarten teachers. The principal aim of the teachers' career-system is the improved quality of teachers' work which is linked with the development of teachers and their professional competence, with which they can progress to higher career levels, or choose one of the possible career paths according to personal preference. This understand-ing will also be the key for the completion of research in the practical element of this work, which is quantitatively oriented. The target of the research is to map the perceptions of pedagogical workers regarding the system, via the questionnaire method.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 47958
dc.date.submitted 2018-04-19


Files in this item

Files Size Format View Description
konečná_2018_dp.pdf 3.875Mb PDF View/Open None
konečná_2018_op.docx 17.67Kb Unknown View/Open None
konečná_2018_vp.docx 17.95Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account