Systém řízení podle HACCP v učňovském středisku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Systém řízení podle HACCP v učňovském středisku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vargová, Slavomíra
dc.contributor.author Bartošková, Lenka
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:30Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:30Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42882
dc.description.abstract Práce je zaměřena na analýzu rizik v potravinářské výrobě konkretizovanou na podmínky školní pekárny, provozovny praktické výuky pekařského oboru na střední odborné škole v podmínkách velkého města. Vzhledem k tomu, že tato provozovna slouží k praktické výuce učňů (budoucích pekařů), je zde při výrobě na vlastní potravinářskou výrobu a zajištění její nezávadnosti a legislativní správnosti kladen velký důraz. V praktické části se zabývám analýzou plnění stanovených legislativních a hygienických požadavků v praktickém provozu s možnou perspektivou jeho dalšího vylepšení.
dc.format 102 848 znaků, 77 stran
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject HACCP cs
dc.subject kritické kontrolní body cs
dc.subject potravinářská výroba cs
dc.subject HACCP en
dc.subject Critical Control Points en
dc.subject Food Production en
dc.title Systém řízení podle HACCP v učňovském středisku
dc.title.alternative Management System According to Hazard Analysis Critical Points in the Apprentice School Center
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Jiří
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the analysis of risks in food production, concretized on the conditi-ons of the school bakery, the practical training of the bakery branch at the secondary school in the conditions of the big city. Since this facility is used to practice apprentices (future bakers), there is a lot of emphasis here on the production of food production and ensuring its safety and legislative accuracy. In the practical part, I analyze the fulfillment of specified legislative and hygienic require-ments in practical operation with a possible perspective of its further improvement.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 48005
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
bartošková_2018_dp.pdf 3.246Mb PDF View/Open None
bartošková_2018_op.pdf 163.4Kb PDF View/Open None
bartošková_2018_vp.pdf 230.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account