Kontrola vozidel a přepravovaného nákladu na pozemních komunikacích

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Kontrola vozidel a přepravovaného nákladu na pozemních komunikacích

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Kontrola vozidel a přepravovaného nákladu na pozemních komunikacích
Autor: Zapletal, Pavel
Vedoucí: Tomek, Miroslav
Abstrakt: ZAPLETAL, Pavel: Kontrola vozidel a přepravovaného nákladu na pozemních komunika-cích. [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení; Ústav krizového řízení. Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D. Stupeň odborné kvalifikace: Bakalář (Bc.) v programu: Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik. Zlín: FLKŘ UTB, 2018, 73 stran. Bakalářská práce je zaměřena na kontrolu vozidel a přepravovaného nákladu ze strany pří-slušníků bezpečnostních složek. V práci je popsáno, na co příslušníci bezpečnostních složek při provozu vozidel na pozemních komunikacích dohlíží a jaké k tomu používají technické prostředky. Pomocí metod analýzy rizik byla identifikována vybraná rizika souvisejících s kontrolou vozidel a přepravovaného nákladu na pozemních komunikacích. Identifikovaná rizika byla ohodnocena a u stanovených rizik byla navrhnuta opatření pro jejich minimalizaci.
URI: http://hdl.handle.net/10563/42947
Datum: 2017-11-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav krizového řízení
Studijní obor: Ovládání rizik
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 48081


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
zapletal_2018_dp.pdf 3.977Mb PDF Zobrazit/otevřít None
zapletal_2018_op.pdf 46.10Kb PDF Zobrazit/otevřít None
zapletal_2018_vp.pdf 166.5Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet