Vzdělávání odsouzených v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávání odsouzených v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín cs
dc.contributor.author Hadrava, Miroslav cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:12:30Z
dc.date.available 2010-07-13T12:12:30Z
dc.date.issued 2005-10-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/429
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena a cílena na oblast vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody jako na jednu se složek programu zacházení s odsouzenými.Teoretická část je zaměřená především na vymezení základních pedagogických pojmů, uvedení do penitenciární pedagogiky. Dále je stručně nastíněna historie trestu a trestání, psychologické a pedagogické aspekty trestu a trestání, klimatu skupiny, jakož i výkonu trestu odnětí svobody a institucionální i neinstitucionální vzdělávání odsouzených. V praktické části práce je zaznamenán výzkum v oblasti zájmu o vzdělávání u odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. cs
dc.format 60s., 31s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1774226 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject Vězeňská služba České republiky cs
dc.subject Školské vzdělávací středisko cs
dc.subject Věznice cs
dc.subject Odsouzený cs
dc.subject Mladý provinilec cs
dc.subject Vzdělávání cs
dc.subject Učitel cs
dc.subject Odborné kurzy cs
dc.subject Sociální pedagogika cs
dc.subject Psychologie cs
dc.subject Program zacházení cs
dc.subject The Prison Service of the Czech Republic en
dc.subject The Vocational Training Centre en
dc.subject Prison en
dc.subject Condemned person en
dc.subject Young offender en
dc.subject Education en
dc.subject Teacher en
dc.subject Professional courses en
dc.subject Social pedagogy en
dc.subject Psychology en
dc.subject Rehabilitation programs en
dc.title Vzdělávání odsouzených v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody cs
dc.title.alternative Education of convicts serving terms of imprisonment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard cs
dc.date.accepted 2006-01-31 cs
dc.description.abstract-translated The Thesis is focused and depend on the education of condemned persons under the conditions of execution of confinement, which is a part of the programme of dealing with condemned persons.The theoretical part deals with the introduction to the penal pedagogy and defines the essential pedagogical terms.Next the history of punishment and sentencing, psychological and pedagogical aspects of punishment and sentencing are outlined, life of groups, as well as the execution of confinement and institutional and non-institutional education of condemned persons.The practical part presents the research of condemned persons' interest in the education during their execution. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2328
dc.date.assigned 2004-12-17 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hadrava_2006_bp.pdfBlocked 1.692Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account