Mimořádné události s výskytem nebezpečných látek na Prostějovsku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mimořádné události s výskytem nebezpečných látek na Prostějovsku

Show full item record

No preview available
Title: Mimořádné události s výskytem nebezpečných látek na Prostějovsku
Author: Přikrylová, Kateřina
Advisor: Vičar, Dušan
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou úniků nebezpečných látek zaměřenou na dané území, konkrétně v této práci je to Prostějovsko. Práce je rozdělena do dvou částí, teore-tické a praktické. Teoretická část se zabývá rešerší literatury, základními pojmy týkající se zadání práce, přehledem možných rizik a hrozeb pro konkrétní oblast, právními normami upravující pro-blematiku a vyžití sil a prostředků vynaložených při mimořádných událostech s únikem nebezpečných látek. V praktické části byly využity poznatky z teoretické části. V práci je zakomponována aplikace na vybraný objekt v ORP Prostějov, a to formou analyzování v případě situace, kdy dojde k úniku nebezpečné látky. Pro následnou simulaci objektu byl využit softwarový program TerEx. Dále je provedeno zhodnocení stavu úniků látek dle statistických ročenek a v závěru práce je zapracována problematika první pomoci při zasažení nebezpečnou látkou a návrh na opatření při mimořádné události.
URI: http://hdl.handle.net/10563/43027
Date: 2017-11-03
Availability: Bez omezení
Department: Ústav ochrany obyvatelstva
Discipline: Ochrana obyvatelstva


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
přikrylová_2018_dp.pdf 4.791Mb PDF View/Open None
přikrylová_2018_op.pdf 44.73Kb PDF View/Open None
přikrylová_2018_vp.pdf 166.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account