Analýza rizika v logistice podniku SCHMOLZ+BICKENBACH s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza rizika v logistice podniku SCHMOLZ+BICKENBACH s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Miroslav
dc.contributor.author Šlahůnková, Aneta
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43052
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik v logistice vybraného podniku. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část jsou definovány pojmy jako logistika, rizika a jejich řízení v logistice, analýza SWOT, FMEA a Ishikawa diagram. Tyto vybrané analýzy byly aplikovány ve vybraném podniku a to v oblasti zásobování a skladování. V praktické části se můžete dočíst, že nejzásadnějším problémem je zastaralost strojního zařízení a lidský faktor při manipulaci s automatickým zakladačem. Z těchto důvodů dochází k opožděným dodávkám zásob a to má vliv na opožděné dodání výsledných zakázek odběratelům. V praktické části byla rovněž navržena řešení, který by vedla k minimalizaci těchto rizik.
dc.format 86 s. (112 352 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cs
dc.subject analýza cs
dc.subject podnik cs
dc.subject riziko cs
dc.subject skladování cs
dc.subject zásoba cs
dc.subject FMEA analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Ishikawa diagram cs
dc.subject logistics en
dc.subject analysis en
dc.subject company en
dc.subject risk en
dc.subject stoce en
dc.subject FMEA analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Ishikawa diagram en
dc.title Analýza rizika v logistice podniku SCHMOLZ+BICKENBACH s.r.o.
dc.title.alternative Risk Analysis of Company Logistics SCHMOLZ+BICKENBACH s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hart, Martin
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on risk analysis in the logistics of the selected company. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is defined as logistics, risk and logistics management, SWOT analysis, FMEA and Ishikawa diagram. These selected analyzes were applied to the selected business and supply and storage sectors. In the practical part, you can learn that the most fundamental problem is the obsolescence of the machinery and the human factor when handling the automatic stacker. For these reasons, there is a delayed supply of supplies and has an impact on the delayed delivery of the resulting orders to customers. In the practical part, a solution was also proposed that would minimize these risks
dc.description.department Ústav logistiky
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizika výrobních a logistických procesů cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48195
dc.date.submitted 2018-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
šlahůnková_2018_dp.pdf 4.343Mb PDF View/Open None
šlahůnková_2018_op.pdf 302.9Kb PDF View/Open None
šlahůnková_2018_vp.pdf 290.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account