Problematika smysluplnosti života a životních cílů u studentů sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika smysluplnosti života a životních cílů u studentů sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Hanáková, Tereza
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.issued 2017-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43096
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou smysluplnosti života a životními cíli u studentů sociální pedagogiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V teoretické části se autorka zaměřuje na smysl života, tedy vymezení, popis a celkové objasnění tohoto pojmu. Dále se autorka orientuje na životní hodnoty, cíle a pomáhajících profese. Specifikuje sociální pedagogiku v souvislosti se studiem tohoto oboru na dané univerzitě. Cílem praktické části je zjistit úroveň smyslu života u studentů sociální pedagogiky pomocí dotazníkového šetření.
dc.format 65
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject smysl života cs
dc.subject životní hodnoty cs
dc.subject životní cíle cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject meaning of life en
dc.subject life values en
dc.subject life goals en
dc.subject helping professions en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject social pedago-gue en
dc.title Problematika smysluplnosti života a životních cílů u studentů sociální pedagogiky
dc.title.alternative The Issue of Life Meaningfulness and Life Goals in Social Pedagogy Students
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2018-05-21
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with issues of meaningfulness of life and life goals at the students of social pedagogy at Tomas Bata University in Zlín. In the theoretical part, the author fo-cuses on the meaning of life, ie the definition, description and general explanation of this term. In addition, the author focuses on the values, goals, and helping professions. Speci-fies social pedagogy in connection with the study of this field at the given university. The aim of the practical part is to find out the level of meaning of life in the students of social pedagogy through a questionnaire survey.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 48253
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
hanáková_2018_dp.pdf 2.838Mb PDF View/Open None
hanáková_2018_op.doc 51Kb Unknown View/Open None
hanáková_2018_vp.docx 17.98Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account