Role nízkoprahového zařízení v životě klientů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role nízkoprahového zařízení v životě klientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Putalová, Michaela
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:39Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:39Z
dc.date.issued 2017-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43107
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou úlohy nízkoprahového zařízení v životě dětí a dospívajících, kteří toto zařízení navštěvují. První část mé práce se zabývá definicí pojmů, jako jsou sociální služby, nízkoprahová zařízení a volnočasové aktivity dětí v České republice. Další část se zabývá metodou kvalitativního výzkumu, která má za cíl mapovat názory klientů služeb, jak se cítí v zařízení, co chápou jako hlavní efekt zařízení v jejich životě, které aspekty považují za nejlepší a nejhorší a co by se podle nich v této službě mohlo zlepšit.
dc.format 84 s. (142 759)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nízkoprahové centrum pro děti a mládež cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject role cs
dc.subject nízkoprahovost cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject low-threshold centre for children and young people en
dc.subject social work en
dc.subject social services en
dc.subject role en
dc.subject low threshold en
dc.subject target group en
dc.title Role nízkoprahového zařízení v životě klientů
dc.title.alternative The Role of Low-Threshold Facilities in Clients' Lives
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2018-05-22
dc.description.abstract-translated The diploma thesis engage in the problems of the role of low-threshold equipment in chil-dren and adolescent's lives who visit this facility. The first part of essay is address the defi-nition of terms like social services, low - threshold facilities and leisure activities of children in the Czech Republic. The next part are dealing with the qualitative research method which aims to mapped the views of clients of the services; how they feel in the facility; what they understand as main effect of facility in their lives and which aspects they see as the best and the worst and what they might possibly improve on that service.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 48264
dc.date.submitted 2018-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
putalová_2018_dp.pdf 2.735Mb PDF View/Open None
putalová_2018_op.docx 17.39Kb Unknown View/Open None
putalová_2018_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account