Informovanost žáků II. stupně základních škol na Vsetínsku o problematice šikany

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost žáků II. stupně základních škol na Vsetínsku o problematice šikany

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Chrástecká, Kateřina
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:40Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:40Z
dc.date.issued 2017-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43128
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá informovaností žáků II. stupně základních škol na Vsetínsku o problematice šikany. V teoretické části blíže charakterizuje starší školní věk, vymezuje účastníky šikany, druhy a projevy, vývojová stádia, kyberšikanu, či následky šikany, které mnohdy mohou být velmi nebezpečné. Dále se podrobně zaměřuje na prevenci šikany. Hlavním cílem praktické části je zjistit výskyt šikany a informovanost o ní u žáků II. stupně základních škol. Pro tyto účely byl zvolen kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření.
dc.format 61 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject šikana cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject starší školní věk cs
dc.subject prevence cs
dc.subject bullying en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.subject awareness en
dc.subject older school age en
dc.subject prevention en
dc.title Informovanost žáků II. stupně základních škol na Vsetínsku o problematice šikany
dc.title.alternative The awareness of the Issue of Bullying among Secondary School Pupils in Vsetín Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is dealing with the awareness of students of the second grade Elemen-tary schools in Vsetín about the problematics of bullying. In the theoretical part it characte-rizes older school age, defines participators of bullying, types and manifestations, develo-pmental stages, cyberbullying, or the consequences of bullying, which can often be very dangerous. Next, it focuses on the prevention of bullying. The main objective of the practi-cal part is to find out what is the presence of bullying of students of the second grade Ele-mentary schools and if the students are well-educated on this topic. For these purposes the quantitative research was chosen in the form of a survey.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 48291
dc.date.submitted 2018-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
chrástecká_2018_dp.pdf 2.187Mb PDF View/Open None
chrástecká_2018_op.docx 19.71Kb Unknown View/Open None
chrástecká_2018_vp.docx 18.20Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account