Nezaměstnanost jako fenomén současné společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nezaměstnanost jako fenomén současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Brožek, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:26:44Z
dc.date.available 2010-07-15T17:26:44Z
dc.date.issued 2007-04-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4312
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na popis nezaměstnanosti jako současného tíživého sociálního jevu, který má dopady nejen na jednotlivce, ale i pro společnost. V úvodní části se zabývá významem práce v životě člověka a vymezuje pojem nezaměstnaný. Následuje kapitola, která věnuje pozornost následkům způsobených nezaměstnaností. Způsob jakým nezaměstnanost ovlivňuje život jedinců i celé rodiny a jaké životní strategie nezaměstnaní v obtížné životní situaci volí. Poslední kapitola se zabývá problematikou nezaměstnanosti v České republice a ohroženými skupinami nezaměstnaných. Možnost řešení nezaměstnanosti především aktivní politikou vlády a snahou každého jednotlivce na zvyšování své kvalifikace. cs
dc.format 41 s. cs
dc.format.extent 500491 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject dlouhodobá nezaměstnanost cs
dc.subject sociální status cs
dc.subject stres cs
dc.subject deprese cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject long-term unemployment en
dc.subject social status en
dc.subject stress en
dc.subject depression en
dc.subject education en
dc.title Nezaměstnanost jako fenomén současné společnosti cs
dc.title.alternative Unemployment as a phenomenon in the modern society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This baccalaureate thesis is direct towards describes unployment as currently weight the social phenomen that has incidence not only for an individual but also for the society. In the opening part concerns with meaning of work in the life of man and difine the concept of unployment. The following chapter devote to pay attention of consequences bring about the unployment. The metod what the unployment influences not just the life of men but also the whole families and what the unployment choose the life strategy in the trouble of life situation. The last chapter of the thesis is interested in the problem of unployment in Czech republic and the groups threaten with unployment. Possibility solution of unployment first of active policy of the govertment and the efford of every individual is enhanced qualifications. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006276
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
brožek_2007_bp.pdfBlocked 488.7Kb PDF View/Open
brožek_2007_vp.doc 48.19Kb Microsoft Word View/Open
brožek_2007_op.doc 56.99Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account