Proces implementace mentoringu jako nástroje profesního rozvoje pracovníků sociálních služeb domova pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Proces implementace mentoringu jako nástroje profesního rozvoje pracovníků sociálních služeb domova pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Machančíková, Dita
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:46Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:46Z
dc.date.issued 2017-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43299
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá uplatněním mentoringu jako možného pracovního nástroje. Teoretická část je zaměřena na vzdělávací aktivity a jejich podporu, původ mentoringu, vymezení rolí mentora a mentorovaného, popisuje dle dostupné literatury postupy a zásady funkčního mentoringu. V praktické části byl kvalitativní výzkum zaměřen na konkrétní mentoringový program v domově pro seniory, prostřednictvím rozhovorů s účastníky mentoringového programu hledá jeho vliv na fluktuaci pracovníků.
dc.format 50 s. (73 326 znaků bez mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mentoring cs
dc.subject mentor cs
dc.subject mentorovaný cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject lidský potenciál cs
dc.subject osobnost mentora cs
dc.subject kolektiv cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject Mentoring en
dc.subject mentor en
dc.subject mentoring en
dc.subject adaptation en
dc.subject human potential en
dc.subject mentor personality en
dc.subject team en
dc.subject qualitative research en
dc.title Proces implementace mentoringu jako nástroje profesního rozvoje pracovníků sociálních služeb domova pro seniory
dc.title.alternative Process of Mentoring Implementation as an Instrument of Professional Development of Workes of Social Services in Retirement Homes
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the use of mentoring as a possible working tool. The theoretical part focuses on educational activities and their support, the origin of mentoring, the definition of mentor's roles and the mentor, describes, according to available literature, the procedures and principles of functional mentoring. In the practical part, qualitative research was focused on a specific mentoring program in the home for seniors, through interviews with the mentoring program participants, seeks to influence the fluctuation of workers.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 48537
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
machančíková_2018_dp.pdf 2.574Mb PDF View/Open None
machančíková_2018_op.docx 18.26Kb Unknown View/Open None
machančíková_2018_vp.docx 19.83Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account