Integrovaný záchranný systém ČR

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Integrovaný záchranný systém ČR

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Integrovaný záchranný systém ČR
Autor: Macková, Soňa
Vedoucí: Jašek, Roman
Abstrakt: Integrovaný záchranný systém je nedílnou součástí bezpečnostního řízení, které souvisí s ochranou státu a obyvatelstva. Má tak zcela zásadní cíl, a to zvládnutí a předcházení kri-zových situací, ať už při událostech běžných či mimořádných, zvláště pak těch, které ohro-žují lidské životy a majetek, a to i s využitím pomoci soukromých organizací a osob. Cílem této práce je analyzovat současný stav složek Integrovaného záchranného systému, nalezení případných slabých míst a nedostatků, a následně vytvoření návrhu vhodného po-stupu ke zlepšení jejich současného stavu. Pro pochopení veškeré problematiky IZS tato práce vymezuje v teoretické části legislativu, úkoly a složitou strukturu jednotlivých slo-žek, financování, orgány pro jejich koordinaci a spolupráci a také existující krizové stavy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4329
Datum: 2007-05-18
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
Ústav: Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 5754


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
macková_2007_bp.pdfZablokované 1.471Mb PDF
macková_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
macková_2007_op.doc 60Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet