Rodina v reklamě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rodina v reklamě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Lipusová, Marta
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:45:52Z
dc.date.available 2010-07-15T17:45:52Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4335
dc.description.abstract Bakalářská práce nabízí marketingový pohled na rodinu coby motiv reklamy. Pozastavuje se nad její prezentací a stereotypy, které se v těchto reklamách stále vyskytují. Teoretická část popisuje historický vývoj rodiny v rámci společnosti s podrobnějším zaměřením na české prostředí ve 20. století, kdy se struktura rodiny začala rapidně měnit. Důvodem je žena a změnaa jejího postavení ve společnosti, které se podepsalo i na vztazích v rodině. Žena se začíná profesně vyrovnávat muži a vyžaduje od něj větší podíl v rodinném životě. V této práci je na rodinu pohlíženo i jako na spotřební jednotku, v rámci které probíhají rozhodovací a spotřební procesy. V tomto ohledu každý člen rodiny zastává některou z níže charakterizovaných rolí. Cílem praktické části této bakalářské práce je analyzovat a porov-nat vyobrazení rodiny v printové reklamě s realitou a navrhnout možné nové využití tohoto motivu. cs
dc.format 64 str. cs
dc.format.extent 44561232 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject reklama cs
dc.subject stereotypy cs
dc.subject nakupní chování cs
dc.subject spotřební chování cs
dc.subject family en
dc.subject advertising en
dc.subject stereotype en
dc.subject consumer behavior en
dc.subject family life cycle en
dc.title Rodina v reklamě cs
dc.title.alternative Family in advertising en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis offers marketing point of view of the family as the central focus adver-tising. It focuses on the presentation and the stereotypes of the family, as it appears in the advertising (commercials). The theoretical component describes the historical development of the family unit within the societal framework with more detailed focus on the 20th cen-tury Czech environment, in which the family structured began to rapidly change its form. The reason being is the women's changing role in the society, which affected the familial structure. Women became more equal professionally with men requiring the increasing male participation the running of the household. In this work, the family unit is also viewed as a consumer actively participating in the decision making and consumer processes. In this point of view each family member takes on a characteristic role, which will be more speci-fied below. The goal of the practical component of this bachelor's thesis is to analyze and compare the image of the family unit in the reality print advertising and suggest possible new ways of utilizing this motif. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4816
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
lipusová_2007_bp.pdf 42.49Mb PDF View/Open
lipusová_2007_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
lipusová_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account