Kvalita života seniorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balaban Cakirpaloglu, Irena
dc.contributor.author Bušová, Monika
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:50Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:50Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43382
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabýváme kvalitou života seniorů v přirozeném prostředí a v domovech pro seniory. Práce je rozdělena do dvou částí. Obsahem teoretické části je vymezeni základních pojmů, stáří, změny ve stáří, kvalita života ve stáří, senior v pobytovém zařízení a ve svém přirozeném prostředí. Cílem praktické části je porovnat úroveň kvality života seniorů v domovech pro seniory a seniorů žijících v rodinném prostředí.
dc.format 85
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cs
dc.subject senioři cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject přirozené prostředí cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject quality of life en
dc.subject seniors en
dc.subject aging en
dc.subject natural environment en
dc.subject retirement home en
dc.title Kvalita života seniorů
dc.title.alternative Life Quality of Seniors
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skarupská, Helena
dc.date.accepted 2018-05-22
dc.description.abstract-translated In the diploma thesis we are focused on the quality of senior's life in their natural environment and in retirement home. The thesis is divided into two parts. Theoretical part is focused on basic concepts as aging, changes in old age, quality of life in old age, senior in the residence facility and in his natural environment. The aim of the practical part is to compare the quality of senior's life in retirement home and senior's living in a family environment.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 48666
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2018-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
bušová_2018_dp.pdf 3.270Mb PDF View/Open None
bušová_2018_op.docx 15.56Kb Unknown View/Open None
bušová_2018_vp.docx 17.35Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account