Užívání vybraných návykových látek u středoškoláků ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Užívání vybraných návykových látek u středoškoláků ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Elsner, Lucia
dc.contributor.author Grigarová, Denisa
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:53Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:53Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43480
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se věnuje drogové problematice obecně a následně ve vztahu k studentům středních škol. Cílem práce je zjistit, co je důvodem užití návykové látky u středoškoláků. Teoretická část práce definuje pojem adolescent, dále se věnuje drogám a typům závislosti, vymezuje faktory ovlivňující vznik drogové závislosti, přibližuje prevenci drogové závislosti a protidrogovou politiku ČR. Praktická část práce odpovídá na hlavní výzkumnou otázku, která je, co bylo prvotním důvodem k užití návykové látky u středoško-láků ve Zlínském kraji. Na tuto otázku hledá odpovědi pomocí dotazníkového šetření u středoškoláků ve Zlínském kraji. Informace získané z dotazníkového šetření jsou následně ana-lyzovány a interpretovány.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject drogy cs
dc.subject závislost cs
dc.subject adolescent cs
dc.subject prevence cs
dc.subject drugs en
dc.subject addiction en
dc.subject adolescent en
dc.subject prevention en
dc.title Užívání vybraných návykových látek u středoškoláků ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Abuse of Selected Addictive Substances of Secondary School Students in the Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2018-05-23
dc.description.abstract-translated The presented diploma thesis is focused on drugs problematic and relation to high school students. Main purpose of this thesis is to find out what is the reason for use addictive sub-stances in high school students. The theoretical part od thesis mention term adolescent, next part is about drugs and type of addiction, factors influencing drug addiction, be approaching drug prevention and anti-drug politics of Czech republic. The practical part of thesis reply the main researching question, which is what is the primary reason to use drugs to high school students in Zlín region. On this question trying to find and answer via questionnaire with high school students in Zlín region. Information gained from questionnaire are sub-sequently analyse and interpret.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 48807
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
grigarová_2018_dp.pdf 2.228Mb PDF View/Open None
grigarová_2018_op.docx 18.63Kb Unknown View/Open None
grigarová_2018_vp.docx 17.72Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account