Integrace křesťanských uprchlíků v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrace křesťanských uprchlíků v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Holerová, Andrea
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:54Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:54Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43489
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje problematice související s integrací křesťanských uprchlíků do majoritní společnosti. V úvodu teoretické části se zabýváme tématem z pohledu dostupné literatury domácí a zahraniční. Dále předkládáme pohled na migraci a integraci imigrantů v České republice, kde hovoříme také o postojích majoritní společnosti k přistěhovalcům a zabýváme se předsudky. V následující části hovoříme o uprchlictví a věnujeme pozornost konfliktu mezi islámem a křesťanstvím. Poslední kapitola je následně zaměřena na projekt Nadačního fondu Generace 21 a na záchranu křesťanských uprchlíků z Iráku. V empirické části, za pomocí kvalitativního šetřeni a analýzou získaných dat formou rozhovorů, zkou-máme faktory, které mají vliv na integraci křesťanských uprchlíků z Iráku do naší kulturně odlišné společnosti.
dc.format 74 s. (132 720)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject migrace cs
dc.subject předsudek cs
dc.subject uprchlík cs
dc.subject pronásledování cs
dc.subject integrace cs
dc.subject křesťanství cs
dc.subject islám cs
dc.subject multikulturalismus cs
dc.subject migration en
dc.subject prejudice en
dc.subject refugee en
dc.subject persecution en
dc.subject integration en
dc.subject Christianity en
dc.subject Islam en
dc.subject mul-ticulturalism en
dc.title Integrace křesťanských uprchlíků v ČR
dc.title.alternative Integration of Christian Refugees in the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skarupská, Helena
dc.date.accepted 2018-05-23
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the problems associated with the integration of Christian ref-ugees into the majority society. At the beginning of the theoretical part we deal with the topic from the point of view of the available domestic and foreign literature. We also give a look at the migration and integration of immigrants in the Czech Republic, where we also talk about the attitudes of the majority society to immigrants and we are dealing with preju-dices. In the following section, we talk about refugees and pay attention to the conflict be-tween Islam and Christianity. The last chapter focuses on the Generation 21 Endowment Fund project and on the rescue of Christian refugees from Iraq. In the empirical part, using qualitative research and analyzing the data obtained through interviews, we examine the factors that influence the integration of Christian refugees from Iraq into our culturally dif-ferent society.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 48826
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
holerová_2018_dp.pdf 5.709Mb PDF View/Open None
holerová_2018_op.docx 15.87Kb Unknown View/Open None
holerová_2018_vp.doc 53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account