Činnost organizací zabývajících se zážitkovou pedagogikou a jejich působení na mládež

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Činnost organizací zabývajících se zážitkovou pedagogikou a jejich působení na mládež

Show simple item record

dc.contributor.advisor Appel, Milan
dc.contributor.author Treuová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:48:59Z
dc.date.available 2010-07-15T17:48:59Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4348
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je "Činnost organizací zabývajících se zážitkovou pedagogikou a jejich působení na mládež". V teoretické části práce jsem se zaměřila na vysvětlení pojmu volný čas, na zařízení pro volný čas dětí a mládeže a na financování volnočasových aktivit dětí a mládeže. V praktické části jsem popsala výzkumný problém, stanovila hypotézy a věnovala se provedení finanční analýzy a prozkoumání finanční dokumentace. Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, zda jsou finanční prostředky na volnočasové aktivity dětí a mládeže poskytovány v dostatečné výši a zda jsou využívány na stanovený účel. Provedla jsem srovnání poskytování finančních dotací za posledních pět let a výzkumem jsem došla k závěru, že výše finančních prostředků vkládaných do volnočasových aktivit dětí a mládeže stále ještě není na potřebné úrovni, ale že finanční prostředky poskytnuté na tyto aktivity jsou využívány v souladu s účelem, který byl stanoven. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 388708 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Volný čas cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject děti a mládež cs
dc.subject poskytování cs
dc.subject finanční prostředky cs
dc.subject dostatečné cs
dc.subject Leisure time en
dc.subject leisure time activities en
dc.subject children and the youth en
dc.subject provide en
dc.subject money en
dc.subject financial means en
dc.subject sufficient en
dc.title Činnost organizací zabývajících se zážitkovou pedagogikou a jejich působení na mládež cs
dc.title.alternative Functioning of the organizations dealing with experience pedagogy and the way they influence the young en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated The topic of my first degree thesis is: Functioning of the organizations dealing with experience pedagogy and the way they influence the young. In the theoretical part, I tried to explain the notion "free time", I described institutions where children and young people spend their leisure time and I concentrated on financing of youth free time activities. In the practical part, I described the research problem, set a hypothesis, suggested financial analysis and method of scrutinizing financial documentation. The main aim of my work was to find out, whether there is enough money for children leisure time activities and whether these are used for the stated purpose. I compared the amount of money spent in the last five years and through my research concluded, that the total sum given to support the children leisure time activities is not sufficient yet, though the financial means given are used in agreement with the stated purpose. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006309
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
treuová_2007_bp.pdfBlocked 379.5Kb PDF View/Open
treuová_2007_vp.pdf 355.2Kb PDF View/Open
treuová_2007_op.doc 26Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account